Woonwijk de Scheg voegt ruim 800 woningen toe aan Amstelveen

Het college van B en W heeft de concept Ontwikkelvisie de Scheg vrijgegeven voor inspraak van 4 juni tot en met 1 juli 2015. In de visie op dit te ontwikkelen gebied ten zuiden van Westwijk komt de ruimtelijke en financiële haalbaarheid tot uiting. Mogelijke reacties worden in de zomer verwerkt waarna het streven is de Ontwikkelvisie

Wethouder Peter Bot (ruimtelijke ordening): De Scheg is het gebied ten zuiden van Westwijk. Het gaat om de laatste grote uitbreidingswijk van Amstelveen met ruimte voor ca. 800 woningen. In 2013 is door het college een Ontwikkelstrategie vastgesteld voor dit gebied. Doel van de ontwikkeling is om een onderscheidende woonwijk te realiseren waar een goede woonkwaliteit wordt gerealiseerd. Denk aan veel zeggenschap voor toekomstige woningbezitters, ook wel particulier opdrachtgeverschap genoemd, en aandacht voor energiezuinig en duurzaam bouwen. Het moet de doorstroming op de Amstelveense woningmarkt bevorderen.

Nu de ontwikkeling van de Scheg haalbaar lijkt, wordt de Ontwikkelvisie in procedure gebracht. De visie kan digitaal worden ingezien via www.amstelveen.nl/scheg. Gedurende de inspraakperiode kan het stuk ook worden ingezien op het raadhuis bij Balie Bouwen. Het college van B en W wil de reacties meenemen voordat de visie wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Na groen licht van de raad kan het bestemmingsplan worden gemaakt op grond waarvan daadwerkelijk gebouwd kan worden. Als alles meezit, kan het bouwrijp maken van de eerste fase van de Scheg in de eerste helft van 2017 starten.