Amstelveen in top-3 beste woongemeente

Amstelveen heeft opnieuw een gunstige score behaald in de Atlas voor gemeenten, een vergelijkend onderzoek onder de 50 grootste gemeenten van Nederland. In de editie van 2015 staat Amstelveen op de derde plaats als het gaat om de aantrekkelijkste gemeenten om in te wonen. In de sociaal-economische index behaalt Amstelveen dit jaar de tweede plaats.

Burgemeester Mirjam van ’t Veld: ”Ik ben blij dat Amstelveen opnieuw hoog scoort als stad waar het prettig wonen is. Het is belangrijk om te blijven investeren in de stad om dat hoge niveau te blijven behouden. Het college werkt daar hard aan. Het gaat namelijk niet vanzelf om één van de aantrekkelijkste woongemeente te blijven. Daar werken we met elkaar aan.

De hoge score op het gebied van wonen heeft Amstelveen vooral te danken aan de lage criminaliteit, een goede bereikbaarheid van banen per auto, het culinaire aanbod en de nabijheid van natuurgebieden. Amstelveen is de veiligste gemeente van de 50 grootste gemeenten in Nederland.

De gunstige score op de sociaal-economische index is te verklaren door weinig armoede, bijstandsuitkeringen en arbeidsongeschiktheid in Amstelveen. Ook is de groeisector zakelijke diensten sterk vertegenwoordigd in Amstelveen.