Toekomst Stadshart: ‘Niks doen is geen optie’

“Om het Stadshart toekomstbestendig te maken moet er op korte termijn iets gebeuren. Niks doen is geen optie,” is de mening van de gemeente Amstelveen en Unibail – Rodamco.  Omdat er veel overeenstemming is over de noodzaak en doorontwikkeling van het Stadshart hebben beide partijen een Memorandum van Overeenstemming opgesteld. In het memorandum staan gezamenlijke en individuele uitgangspunten die de samenwerking onderstrepen.

Wethouder Herbert Raat (VVD): “De afgelopen maanden hebben wij diverse gesprekken gevoerd met de directie van Unibail-Rodamco over het Stadshart. Uit deze gesprekken is gebleken dat we een zelfde doel voor ogen hebben: een dynamisch Stadshart waar iets valt te beleven met een duidelijke meerwaarde voor de regio. Dit geldt niet alleen voor het winkelcentrum, maar ook voor functies als wonen, musea en andere culturele voorzieningen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen met bestuurslid Tonckens tot iets moois gaan komen. Het Memorandum van Overeenstemming onderstreept dit. We zetten onze schouders eronder, ieder vanuit onze eigen rol.”

In het memorandum staan nog geen concrete plannen voor het Stadshart maar wel gezamenlijke en individuele uitgangspunten die de samenwerking onderstrepen. Zo zal er worden gewerkt aan een gezamenlijk inrichtingsplan voor het Stadsplein op basis van de kaders die de raad gesteld heeft. Ook wordt gekeken naar de oostzijde van het winkelcentrum (Buitenplein en omliggende bebouwing), hergebruik van het voormalige congresgebouw, verlevendiging van de cultuurstrip en het verbeteren van de aansluiting tussen het Rembrandthof en het Binnenhof.

Nog dit jaar komen de gemeente en Unibail-Rodamco met een concreet plan voor het intiemer en levendiger maken van het Stadsplein. Het plein zal worden aangekleed met straatmeubilair, kinderspeeltoestellen, verlichting, kunst en groen. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden hier bij betrokken. Voor de lange termijn werken de gemeente en Unibail-Rodamco aan een gemeenschappelijke visie op basis van vertrekpunten die zijn beschreven in de visie Stadshart 2025. Wat dit college betreft is uitbreiding buiten de huidige grenzen van het Stadshart niet aan de orde.

Omdat de inzichten voor doorontwikkeling op de lange termijn nog verschillen voeren Unibail-Rodamco en de gemeente hier een studie naar. Deze studie zal medio 2016 uitmonden in een Ruimtelijke Uitwerking die ook op de steun kan rekenen van omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. Op basis hiervan zal Unibail-Rodamco komen met een plan voor renovatie, herontwikkeling en uitbreiding.

Het memorandum kun u hier bekijken.