Gemeente verlangt meer investeringen van corporaties

Het college wil dat corporaties meer woningen renoveren en meer woningen verkopen. Uit de Woonagenda 2015-2018 blijkt dat zij zo de Amstelveense woningmarkt meer in balans wil brengen. Amstelveen heeft zo’n 13.300 goedkope huurwoningen. Dit is een derde van het totaal aantal woningen in de gemeente. Ongeveer een derde van de goedkope huurwoningen wordt bewoond door huishoudens met een te hoog inkomen. Gezien het aantal huishoudens in Amstelveen met een inkomen onder de 34.911 euro zouden ongeveer 9.300 sociale huurwoningen bij corporaties en verhuurders voldoende moeten zijn.

Wethouder Wonen Herbert Raat (VVD): ”We willen dat corporaties weer gaan doen waarvoor ze zijn opgericht, mensen met een smalle portemonnee een dak boven hun hoofd bieden. We zien de corporaties echt als middel en niet als doel op zich. Aangezien er voldoende sociale woningbouw is willen we dat corporaties huurders vaker een gepast aanbod doen om hun woning te kopen. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Amstelveners krijgen de kans om bezit op te bouwen en de corporaties halen geld binnen dat ze vervolgens kunnen investeren in hun overige woningen. Gezien de leeftijd van de stad zijn grootschalige renovaties de komende jaren noodzakelijk”.

Het college gaat de concept Woonagenda 2015-2018 de komende maanden bespreken met relevante partijen in de stad zoals corporaties, huurdersorganisaties, ontwikkelaars, beleggers, makelaars, verenigingen van eigenaren. De gemeenteraad wordt in oktober geïnformeerd over het resultaat. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt start een algemene inspraakprocedure.