GroenLinks wil wachtlijsten sociale huurwoning korter maken

GroenLinks vindt dat de Woonagenda van het college te weinig concrete maatregelen bevat om de situatie in de sociale huursector te verbeteren. Het college noemt de sociale woonsector een bodemloze put, maar wil geen nieuwe sociale huurwoningen laten bouwen en komt niet met aanvullende maatregelen om de doorstroming te bevorderen,’ aldus de partij in een persbericht.  GroenLinks heeft het thema daarom geagendeerd binnen de raad om met andere partijen te zoeken naar maatregelen die helpen.

De wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Amstelveen zijn nu enorm lang. Het kan wel tot 21 jaar duren voor je een woning krijgt, stelt de partij. GroenLinks-raadslid Martin Kortekaas: “Wethouder Raat schrijft in de Woonagenda 2015 – 2018 dat hij de sociale huursector een bodemloze put vindt en raadt de mensen aan om een woning te kopen, terwijl in diezelfde Woonagenda staat dat dat voor grote groepen niet haalbaar is.  Nieuwbouw van betaalbare huurwoningen in de vrije sector en ook in de sociale sector kunnen helpen om de woningmarkt in beweging te krijgen, maar het college weigert nieuwbouw in de sociale huursector.”

“Mensen die meer gaan verdienen, blijven soms in hun sociale huurwoning wonen, omdat er geen alternatieven zijn: er zijn in de regio nauwelijks betaalbare vrije sectorhuurwoningen en een hypotheek voor een koopwoning in Amstelveen is voor veel mensen niet haalbaar. Het college komt in de Woonagenda niet met concrete maatregelen om de doorstroming te bevorderen, maar wacht af of huurverhogingen de huurders zullen prikkelen om uit hun sociale huurwoning te verhuizen. Om de doorstroming in Amstelveen echt te verbeteren is maatwerk nodig, zoals het middelen van huren als ouderen doorstromen van een grote
gezinswoning naar een kleinere maar duurdere seniorenwoning,” zegt Kortekaas. Ook het verruimen en faciliteren van de mogelijkheden om van woning te ruilen kunnen volgens hem helpen om de vastzittende woningmarkt vlot te trekken.

Het college schrijft in de Woonagenda: ‘De onderkant van de woningmarkt zit op slot en de sleutel is zoek.’ Martin Kortekaas hierover: “GroenLinks heeft daarom vorige week in de raadscommissie RWN het onderwerp op de agenda gezet om samen met de andere partijen te kijken hoe ze de wethouder aan een nieuwe sleutel kunnen helpen. Dit initiatief heeft er toe geleid dat veel partijen in de raad hebben uitgesproken dat ze willen bijdragen aan een meer
concrete invulling van de Woonagenda van de gemeente.”