Onderzoek wijst uit: ondernemers tevreden in Amstelveen

Amstelveense ondernemers zijn meer dan tevreden over de stad waarin zij gevestigd zijn. Zij waarderen de bereikbaarheid, de bedrijfsomgeving en de veiligheid. Het zijn resultaten van de Ondernemerspeiling Amstelveen, een grootschalig onderzoek dat de tevredenheid meet onder lokale bedrijven en instellingen. In een benchmark met vergelijkbare gemeenten in de Randstad scoort Amstelveen op nagenoeg alle onderwerpen als beste.

Van de 6.500 ondernemers hebben 529 de enquête ingevuld. Ondernemers beoordeelden Amstelveen op bedrijfsomgeving, bereikbaarheid, dienstverlening, contact, vergunningen en het ondernemersklimaat. Op basis van de resultaten voert Amstelveen wel een aantal verbeterpunten uit.  Zo gaven ondernemers aan onvoldoende op de hoogte te zijn van initiatieven en ondersteuning vanuit de gemeente. Daarom brengt de gemeente de komende tijd het programma ZAAI, speciaal voor startende ondernemers en ZZP-ers meer onder de aandacht. Ook haar inspanningen om de kantorenleegstand terug te dringen wil de gemeente nu voor het voetlicht brengen.

Wethouder Maaike Veeningen (D66) reageert: “Natuurlijk ben ik blij met de mooie scores. Zeker in vergelijking met andere gemeenten doet Amstelveen het goed. Uiteraard kijken we hoe het nog beter kan. Zo werken we aan het verminderen van de regeldruk en het verder verbeteren van de dienstverlening.”

De resultaten van de ondernemerspeiling zijn terug te vinden op de website www.waarstaatjegemeente.nl.

(Foto: Amstelveenz.nl)