Saamhorigheid in Amstelveen is ver te zoeken

En weer een onderzoek over beste gemeenten en buurten. Deze keer in Elsevier. Behoort Amstelveen bij de Atlas voor gemeenten steevast tot de top-3, bij Elsevier vinden we Amstelveen pas terug op de twaalfde plaats. Een van de grootste boosdoeners? Er is weinig saamhorigheid in onze gemeente.

Weekblad Elsevier en Bureau Louter vergelijken in het onderzoek onze gemeente met alle andere 392 gemeenten op 101 punten. De scores zijn gebundeld tot twintig onderwerpen binnen zeven thema’s: basisvoorzieningen, plusvoorzieningen, economie en werk, groen en blauw, rust en ruimte, harmonieus leefklimaat en bereikbaarheid.

Op bijna alle punten scoort Amstelveen (zoals verwacht) uitmuntend. Alleen op het gebied van rust en ruimte gaat het mis. Dit is mede te wijten aan de bevolkingsdichtheid van Amstelveen. Maar ook goede parkeermogelijkheden voor de bewoners zorgen voor een positief oordeel.

Schokkend is de score die Amstelveen behaald op het gebied van Saamhorigheid Bevolking, dit onderdeel telde mee bij het thema Harmonieus Leefklimaat. Aan de bewoners is gevraagd of zij al dan niet prettig contact hebben met hun buren, of ze de buurt gezellig vinden en of zij zich verantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in de buurt. Daarnaast telt het percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat vrijwilligerswerk doet. Juist hier krijgt Amstelveen de laagste waardering.

Daarnaast ondervindt de Amstelvener veel overlast, blijkt uit het onderzoek. In de berekening van deze score is het aantal geregistreerde vernielingen en drugsmisdrijven meegewogen. Deze gegevens zijn aangevuld met de mate waarin inwoners overlast ervaren van bekladding, vernieling, rommel, hondepoep, geluid, stank, buren en jongeren. Ook op dit onderwerp is een minimale score behaald.

Laten we positief afsluiten. Natuurlijk blijft een twaalfde plaats een goede notering. Er zijn immers 393 gemeenten onderzocht. En daarbij staat Elsrijk-West ook nog eens in de Top-50 van beste buurten in Nederland. De lommerrijke wijk staat op nummer 42.