VVD wil toppositie Amstelveen behouden

Vorige week bleek uit onderzoek dat Amstelveen nog steeds één van de meest aantrekkelijke gemeenten is van ons land. In Amstelveen kennen wij een relatief laag misdaadcijfer, lage lasten en een hoog voorzieningenniveau. De plaatselijke VVD is trots op deze cijfers maar denkt dat structurele investeringen nodig zijn om deze positie te behouden en versterken. Dit zal de VVD aankaarten tijdens de behandeling van de kadernota.

In de komende jaren staat Amstelveen voor een aantal grote uitdagingen, zegt de lokale fractie van de VVD. Zo moeten belangrijke keuzen worden gemaakt waar het gaat om decentralisatie van de zorg, het investeren in het onderwijs en het leefbaar houden van onze buurten. Bovendien krijgt Amstelveen steeds minder inkomsten uit grondopbrengsten. Fractievoorzitter Kees Noomen: “De tijd dat we alles uit grondopbrengsten konden betalen is voorbij. De grond is op en daarmee ook de pot met goud. In de komende jaren moeten wij steeds slimmer om zien te gaan met de overheidsfinanciën. Op die manier kunnen we er voor zorgen dat Amstelveen één van de meest prettige woongemeenten blijft van ons land.”

In de kadernota voor 2016 stelt het college voor een structureel financiële ruimte van 1.7 miljoen te creëren. De VVD denkt dat dit broodnodig is. Noomen; “In de afgelopen jaren hebben wij soortgelijke moeilijke maar noodzakelijke keuzen gemaakt. Denk aan de bezuinigingen op het ambtelijk apparaat of het openbreken van het A9-contract. Dit zorgt er echter voor dat wij in de toekomst ook ruimte houden om de voorzieningen in onze stad op peil te houden. Denk aan de scholennieuwbouw (zoals het nieuwe HWC) en het onderhoud van onze straten, parken en buurten. Daarnaast willen wij blijven zorgen voor goede sport, cultuur en welzijnvoorzieningen. Door slimmer om te gaan met ruimte en de efficiency te verhogen ziet de VVD goede mogelijkheden om met minder subsidies het voorzieningenniveau op deze gebieden structureel hoog te houden.”

De VVD is wel blij dat het college er in de kadernota voor 2016 weer in is geslaagd de woonlasten voor de Amstelveners laag te houden.  “Gemeenten hebben vaak de neiging om hun verliezen op de burger af te wentelen, door bijvoorbeeld de OZB te verhogen. Dit is natuurlijk een schande. De Amstelveners en ondernemingen hebben het in de opkrabbelende economie al lastig genoeg. Door de gemeentelijke lasten laag te houden zorgen wij er voor dat Amstelveners weer ruimte krijgen te investeren in hun huis en bedrijf. Hierdoor kan de economie weer gaan groeien, neemt de banenmarkt toe en komt de huizenmarkt in Amstelveen verderop gang,” aldus Noomen.