Waterwolftunnel komend weekend afgesloten voor onderhoud

In het weekend van 3 tot en met 5 juli 2015 wordt de Waterwolftunnel onder de Ringvaart tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer twee nachten afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig voor het uitvoeren van geplande onderhoudswerkzaamheden. Verkeer op de N201 wordt deels omgeleid en moet rekening houden met enige vertraging.

Vanwege de geplande onderhoudswerkzaamheden aan de Waterwolftunnel, is de tunnel afgesloten van vrijdag 3 juli (21.00 uur) tot zaterdag 4 juli (06.00 uur) en van zaterdag 4 juli (21.00 uur) tot zondag 5 juli (06.00 uur). Door de afsluiting kan het verkeer geen gebruik maken van de N201 tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer en de aansluiting met de Fokkerweg in Haarlemmermeer. Met behulp van borden worden de omleidingsroutes aangegeven.

Om de veiligheid en doorstroming van de Waterwolftunnel te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat de tunnel regelmatig onderhouden wordt. Dit onderhoud vindt deels plaats terwijl de tunnel open blijft voor verkeer. Drie keer per jaar dient de tunnel echter afgesloten te worden om de veiligheid van het onderhoudspersoneel te kunnen garanderen en te zorgen voor een snel verloop van de onderhoudswerkzaamheden. De werkzaamheden zijn niet alleen voor preventief onderhoud, zoals het wassen van de tunnelwanden en het reinigen van de wegmarkeringen, maar ook voor inspecties en testen, zoals controles op veiligheidsmiddelen. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen worden de onderhoudswerkzaamheden in de nacht uitgevoerd.

Bij vragen over werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden bellen naar het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen via

0800 – 0200 600 (gratis).