Aanbod Amstelveense detailhandel nog steeds goed

Het gaat redelijk goed met de Amstelveense detailhandel volgens de evaluatie detailhandel 2015 van de gemeente. De detailhandel in de stad heeft de economische crisis over het algemeen goed overleefd, maar zijn er wel een aantal zaken veranderd. Zo is het totale vloeroppervlak ongeveer gelijk gebleven terwijl de gemiddelde oppervlakte per winkel gegroeid is (minder maar grotere winkels). De leegstand is beperkt in omvang, echter er zijn wel een aantal aandachtsgebieden waar de leegstand oploopt.

Wethouder Maaike Veeningen (D66): “Over het algemeen is de leegstand in Amstelveen beperkt. Zeker in vergelijking met vergelijkbare gemeenten gaat het goed in Amstelveen. Er is relatief weinig leegstand, en er zijn voldoende wijkvoorzieningen. Wel zijn er enkele aandachtsgebieden waar de leegstand oploopt. Denk hierbij aan de Rembrandtweg, Waardhuizen en Kostverlorenhof. Om de leegstand te verminderen is allereerst actie van de eigenaren gewenst. Als gemeente zullen we hen zo veel mogelijk helpen met bijvoorbeeld goede ruimtelijke procedures en aanpassingen in de infrastructuur”.

Effecten voor Amstelveen
Vooral de landelijke trend van schaalvergroting is merkbaar in Amstelveen. Het winkeloppervlak is ongeveer gelijk gebleven maar het aantal winkels is wel gedaald. Daarnaast is de leegstand in Amstelveen qua vloeroppervlak relatief laag (4.6% ten opzichte van een landelijk gemiddelde van 8.7%). De leegstand qua aantal winkels (7.4%) is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde (7.5%), ligt hoger dan in de rest van Noord Holland (5%), maar lager dan in gemeenten van gelijke omvang (9.4%). Niet alle leegstand is overigens problematisch; enige frictieleegstand tussen de 4% en 6% hoort bij een gezonde markt.

Nieuw beleid in de maak
De evaluatie dient als basis voor een nieuwe nota om de detailhandelsontwikkelingen te ondersteunen en richting te geven. Met het juiste ruimtelijk-economische kader wil de gemeente bijdragen aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, werkgelegenheid en een goed voorzieningenniveau voor bewoners. De nieuwe detailhandelsnota zal volgens de gemeente compact en actiegericht van karakter zijn en tot stand komen in nauw overleg met betrokkenen: VAD, winkeliersverenigingen, eigenaren, Unibail Rodamco etc. Er zal een breed participatietraject worden ingezet. De nieuwe nota is naar verwachting in 2016 gereed.