GroenLinks: ’twijfelachtige bezuinigingen op cultuur, welzijn, sport’

Tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad van Amstelveen voor de zomer is besloten twee miljoen euro te bezuinigingen op cultuur, sport en welzijn. Het college van B&W denk dat dat mogelijk is zonder de kwaliteit van die voorzieningen te raken. De lokale fractie van GroenLinks heeft daar grote twijfels bij.

Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad ingestemd met de kadernota 2016. Die geeft de grote lijnen aan van waar het geld van de gemeente vanaf 2016 naartoe gaat. Hierin is een bezuiniging van twee miljoen opgenomen op cultuur, welzijn en sport. Het college van B&W heeft daarbij aangegeven het voorzieningenniveau op peil te willen houden, vooral door in te zetten op meer samenwerken en efficiëntie bij de verschillende instellingen in Amstelveen. GroenLinks-fractievoorzitter Axel Boomgaars is sceptisch: “Wel vaker blijken verhalen over hetzelfde doen met minder geld verkooppraatjes die in werkelijkheid niet uitkomen. Het is niet uit te sluiten dat de bibliotheek straks toch in de problemen komt, of dat een kaartje voor de Meerkamp duurder wordt. Burgemeester en wethouders moeten nu zelf waarmaken dat dat niet gebeurt.”

Mocht het toch mis dreigen te gaan, verwacht GroenLinks dat er met reparatievoorstellen gekomen wordt: “De cultuurinstellingen, maar ook het sportbedrijf zijn allemaal welwillend en bereid om het gesprek aan te gaan. Dat is een goed teken, want zij willen dus ook hun verantwoordelijkheid nemen. Maar mocht duidelijk worden dat verdere samenwerking en efficiëntie het benodigde bedrag niet ophaalt, moeten de bezuinigingen desnoods omlaag,” aldus Boomgaars.

Ook op welzijn is er afgelopen periode bezuinigd, vanuit het idee dat steeds meer initiatief uit Amstelveners zelf komt. De effecten daarvan op de lange termijn moeten nog duidelijk worden. Boomgaars: “Het is mooi om te zien dat er steeds meer eigen initiatieven van Amstelveners in de wijken zijn. Wel moet nog duidelijk worden of die clubs er ook in slagen de meer kwetsbare groepen mensen in hun buurt te bereiken. Om buurtbewoners die eenzaam zijn of in een sociaal isolement te bereiken, blijft een actieve gemeente nodig om te voorkomen dat ze in grotere problemen komen. Die moeten niet het slachtoffer van de bezuinigingen worden.”