Nieuw verhuisproject voor vijfenvijftigplussers

Vijfenvijftigplussers uit Amstelveen kunnen via het project ‘Van Groot naar Beter’ makkelijker de overstap maken van een eengezinswoning naar een beter passende woning. Dit komt volgens de gemeente Amstelveen de doorstroming op de Amstelveense woningmarkt ten goede. In Amstelveen wonen veel alleenstaanden of echtparen zonder kinderen in een grote eengezinswoning, die naar een kleinere woning willen verhuizen maar dat niet kunnen.

Het project ‘Van Groot naar Beter’ moet de drempel voor mensen om te verhuizen naar een passende woning verlagen en zo de doorstroming op de Amstelveense woningmarkt bevorderen. Wethouder Herbert Raat (VVD):’De Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA) juicht het project ‘Van Groot naar Beter’ van woningcorporatie Eigen Haard van harte toe. Ik vind het een goed project omdat het mes aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant kunnen vijfenvijftigplussers zo makkelijker verhuizen naar een woning met bijvoorbeeld lift of gelijke vloeren. Aan de andere kant komt er een grote woning vrij waarin een heel gezin zijn intrek kan nemen’.

Om deel te kunnen nemen aan het project en in aanmerking te komen voor de verhuisvergoeding van maximaal € 4500,- moeten Amstelveners aan de volgende voorwaarden voldoen:
– Een eengezinswoning van Eigen Haard huren
– 55 jaar of ouder zijn
– Een inkomen hebben onder de € 34.911.
– De eengezinswoning moet vervolgens verhuurd worden aan een gezin (minimaal 1 kind onder de 18 jaar).

Wanneer het inkomen boven de € 34.911 ligt, wordt bemiddeld voor een vrije sector woning.

Amstelveners die gebruik willen maken van de regeling ‘Van Groot naar Beter’, kunnen een mail sturen naar info@eigenhaard.nl o.v.v. ‘Aanmelden Van Groot naar Beter’. Ook kunnen zij telefonisch contact opnemen met Eigen Haard via (020) 6 801 801. Voor meer informatie kijk op www.eigenhaard.nl/vangrootnaarbeter.