Uithoorn ontvangt als eerste Noord-Hollandse gemeente BGT-Proof oorkonde

De gemeente Uithoorn kreeg op maandag 29 juni de BGT-Proof oorkonde uitgereikt door Jan Bruyn (directeur SVB-BGT), Ruud van Rossem (programmamanager BGT van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu) en Gijs van Duijn (transitieregisseur SVB-BGT). Zo werd feestelijk stilgestaan bij het feit dat Uithoorn als achtste gemeente in Nederland en als eerste in Noord-Holland de Basisregistratie Grootschalige Topografie, de BGT gereed heeft.

Iedere gemeente, maar bijvoorbeeld ook  de Provincie, Rijkswaterstaat en het waterschap Waternet, moeten deze verplicht maken voor het gebied dat zij beheren. De eerste metingen zijn alweer verwerkt in de Landelijke Voorziening, de database waar deze digitale kaart in opgeslagen wordt. Zo wordt Uithoorn up to date gehouden.

De gemeente Uithoorn gaat zich nu richten op het gebruik van deze kaart waar veel voordeel mee is te behalen. Zo kunnen er uitgebreide analyses van de gemeente gemaakt worden. Wat beheert de gemeente wel of niet? Welk stukje water is van wie en waar kunnen het beste bepaalde speeltoestellen geplaatst worden? Hoe ziet Uithoorn er in een 3D model uit en wat kan de gemeente Uithoorn hier eigenlijk mee? Zomaar wat vragen die de gemeente door deze moderne, nieuwe kaart een stuk makkelijker kan beantwoorden. Hierdoor kan de gemeente beter beleid gaan maken.

De kaart is te zien via http://pdokviewer.pdok.nl. Ga naar de Basisregistratie Grootschalige Topografie en zoom in op de gemeente Uithoorn.