Uithoornlijn baart zorgen

Stadsregio Amsterdam doet onderzoek naar het nut en de noodzaak om de huidige Amstelveenlijn door te trekken naar Uithoorn. Afgelopen april, mei en juni vond de eerste gespreksronde met bewoners, instanties en bedrijven in de directe omgeving van het tracé plaats. Hieruit blijkt dat veel Uithoorners zich zorgen maken over o.a. geluidsoverlast en trilligen, het ontnemen van uitzicht en verlies van de rustige groene omgeving, verlies van privacy en van verkeers- en sociale veiligheid, parkeeroverlast, aantasting van de gezondheid en waardevermindering van hun woning. Enkele Uithoorners gaven aan de uitbreiding van de lijn juist als een verbetering van het openbaar vervoer te zien.

In volgende deelonderzoeken worden de inpassing van de trambaan en de gevolgen van het openbaar vervoer in de regio alsmede de zorgen van de bewoners meegenomen. De onderzoeksresultaten worden komend najaar in een tweede gespreksronde besproken. De samenwerkingspartners (Gemeente Uithoorn, Gemeente Amstelveen, Stadsregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland) besluiten op basis van alle onderzoeksresultaten in de loop van 2016 of de Uithoornlijn op allerlei fronten wenselijk en haalbaar is.