VVD blij met minder Amstelveense welstandregels

Amstelveners krijgen bij het bouwen en verbouwen van hun huis te maken met minder gemeentelijke regels en procedures. De gemeenteraad besloot vorige week dat de welstandsregels in Amstelveen worden versoepeld. Een deel van Amstelveen wordt zelfs volledig welstandsluw.

Er gaat een aantal belangrijke zaken wijzigen in het welstandsregime van Amstelveen. Zo worden veel bouwwerken aan de achterkant welstandsvrij en daarom vergunningvrij. Ook worden er in principe geen beeldkwaliteitsplannen opgesteld en worden vergunningaanvragen alleen getoetst door de ambtelijke secretaris. De huidige Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt daarnaast vervangen door een veel flexibelere en snellere stadsbouwmeester. Sommige delen van Amstelveen worden helemaal welstandsluw. Hierbij gaat het om gebieden zoals Groenelaan, Westwijk en Middenhoven.

De VVD Amstelveen is verheugd met de aanpassing van het welstandsbeleid. VVD-raadslid Tom Ponjee: “De persoonlijke smaak van de leden van de welstandscommissie wordt hierdoor veel minder belangrijk. Huiseigenaren krijgen weer meer te zeggen over hun eigen woning. Bovendien neemt de regeldruk voor Amstelveners af en worden procedures korter.”

In aanloop naar de raadsbehandeling ontstond discussie over de vraag of met een flexibeler welstandsbeleid het kwaliteitsniveau van het Amstelveense straatbeeld behouden kan blijven. De VVD denkt dat dit kan. Ponjee; “Het heeft er simpelweg mee te maken of je vertrouwen hebt in elkaar. Wij redeneren niet vanuit de angst dat mensen hun huis verbouwen met een lelijk resultaat. Huiseigenaren zullen er natuurlijk alles aan doen om hun buurt leefbaar en prettig te houden. Bovendien blijven bestemmingsplannen en de excessenregeling gewoon gelden.”

Leren van andere gemeenten

De gemeente Amstelveen is niet de eerste gemeente die gaat werken met een versoepeld welstandsbeleid en welstandsvrije gebieden. Maar liefst een kwart van de gemeenten in Nederland kent dit soort wijken. Voorbeelden zijn te vinden in onder meer Wassenaar, Arnhem en Almere. De VVD denkt er geleerd kan worden van deze gemeenten bij de uitvoering.