Aantal inbraken Amstelveen op gelijk niveau

Het aantal inbraken in onze gemeente in 2015 lijkt zich te stabiliseren rond het niveau van vorig jaar. 2014 gaf een scherpe daling te zien van het aantal woninginbraken ten opzichte van de daaraan voorafgaande jaren. Amstelveen kent een zogenoemde ‘aanpak woninginbraken’ waardoor er structureel aandacht is voor deze vorm van criminaliteit. Binnen dit plan worden diverse projecten en activiteiten uitgevoerd.

Burgemeester Mirjam van ’t Veld: “De cijfers geven aan dat de maatregelen die we inzetten helpen om het aantal woninginbraken laag te houden. Dit stemt mij hoopvol maar ik ben zeker nog niet tevreden. Iedere inbraak is er één teveel. Alle reden dus om de schouders er onder te blijven zetten. Belangrijk aandachtspunt blijft de actieve betrokkenheid van de bewoners. In algemene zin zijn bewoners zich bewust van de risico’s van inbraken, maar niet altijd dat ze daar ook zelf iets tegen kunnen doen. Gemeente en politie kunnen het echter niet alleen. Werk daarom samen met ons mee aan een veilig Amstelveen!”

Straat op Slot
In de Straat van Magelhaens is een pilot gestart om de buurt beter te beveiligen tegen woninginbraken. In overleg en samenwerking met bewoners, politie, Eigen Haard en de gemeente wordt in het najaar toegangsbeveiliging gerealiseerd. In samenwerking met woningbouwvereniging Omnia is bij bewoners voorlichting gegeven en zijn anti-inbraakstrips aangebracht in de woningen.

Licht en Zicht
Een goed (over)zicht bevordert het veiligheidsgevoel en schrikt inbrekers af. Medewerkers van Wijkbeheer hebben op diverse plekken extra snoeiwerkzaamheden uitgevoerd.

Communicatie en voorlichting
De inzet is gericht op het (nog) beter bewustmaken van bewoners van de risico’s op woninginbraken. In samenspraak met de politie worden geen algemene voorlichtingsbijeenkomsten meer gehouden, omdat de belangstelling voor dit soort avonden afneemt. Er is nu gekozen voor een mix van activiteiten:
– Gerichte voorlichting, bijvoorbeeld in een specifieke wijk of aan specifieke doelgroep (ouderen);
– Inzet borden en tekstkarren voorafgaand aan de zomervakantie;
– Themapagina’s in de lokale krant;