Adviseur en kijkonderzoek voor RTV Amstelveen

Wethouder Maaike Veeningen heeft aangeven RTV Amstelveen graag te ondersteunen op weg naar verdere professionalisering van de zender. Om een kwaliteitsslag te kunnen maken wil zij twee zaken aanbieden: een externe deskundige die de programmering en de werkwijze onder de loep neemt en een onderzoek naar de kijkcijfers.

De externe deskundige zal advies uitbrengen om te komen tot een realistisch plan om de zender te professionaliseren, zowel inhoudelijk als op het gebied van exploitatie. Het onafhankelijke kijkersonderzoek zou RTV Amstelveen aan de ene kant moeten helpen bij hun exploitatie en specifiek het verwerven van extra (sponsor)inkomsten; aan de andere kant geeft het volgens de wethouder ook een inzicht in waar de zender nu staat, wat inwoners waarderen en wat zij vinden van de programmering.

“Als college geloven wij in de kracht van de lokale media. De gemeente is gebaat bij meerdere kanalen waarbij inwoners kennis kunnen nemen van het nieuws en de ontwikkelingen binnen de stad. Het medialandschap in Amstelveen is relatief schraal; het in stand houden van een zender heeft dan ook de voorkeur van het college,” aldus de wethouder in een brief aan de gemeenteraad.

RTV Amstelveen heeft aangegeven graag op het aanbod van de wethouder in te gaan.