Amstelveen scoort goed op veiligheidsindex dankzij Amsterdam

Op dinsdag 11 augustus is de regionale Veiligheidsindex Amsterdam-Amstelland verschenen. Deze nieuwe index vervangt de Amsterdamse veiligheidsindex en de separate Amstellandgemeente veiligheidsindex. De regionale index brengt in kaart hoe het met de veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland is gesteld.

Voor het gemoed van de Amstelveners is de nieuwe indeling van de veiligheidsindex een goede zaak. Stadsdelen waar veel criminaliteit plaatsvindt, zoals Amsterdam-West, Centrum en Zuidoost, worden ook meegenomen waardoor de index in Amstelveense wijken een lager (en dus goed) cijfer laat zien.

Goed, even voor de volledigheid en ter duiding: de vernieuwde index geeft één overall regionaal veiligheidscijfer weer. Dat cijfer is opgebouwd uit drie deelindexen:
• Index Criminaliteit: bestaande uit politiecijfers over High Impactcriminaliteit, (zoals overvallen, straatroven en bedreiging) en High Volumecriminaliteit (zoals zakkenrollerij en fietsdiefstal) evenals antwoorden op vragen uit de Veiligheidsmonitor over ervaren slachtofferschappen van criminaliteit.
• Index Overlast: gebaseerd op politiecijfers en antwoorden van respondenten op vragen uit de Veiligheidsmonitor over personenoverlast, bijvoorbeeld jeugdoverlast, geluidsoverlast; en over verloedering, zoals vernielingen en zwerfvuil.
• Index Onveiligheidsbeleving: gebaseerd op enquêtegegevens uit de Veiligheidsmonitor met onderzoeksvragen over de beleving van (on)veiligheid.
Het gemiddelde van deze cijfers bepaalt het overall veiligheidsindexcijfer van een buurtcombinatie

De index geeft natuurlijk wel aan op welke gebieden de pijnvlakken liggen in Amstelveen. Gelukkig betreft het hier vooral zakkenrollerij en (auto-)inbraken. Burgemeester Mirjam van ’t Veld hierover: “Op basis van deze rapportage heb ik met de politie afgesproken om de komende maanden extra mankracht en voorlichting in te zetten op inbraak aan of in (motor)voertuigen. Ook wordt extra mankracht ingezet om zakkenrollers op de vrijdagmarkt aan te pakken en bezoekers te attenderen op mogelijke zakkenrollerij. Daarnaast doet Amstelveen mee aan de week van de veiligheid in oktober waarin opnieuw aandacht zal zijn voor onder andere inbraakpreventie.” (ejw)

Kijken hoe veilig uw wijk is ten opzichte van andere wijken in onze regio kan hier.