College positief over verkoop 136 sociale huurwoningen

De gemeente Amstelveen werkt mee aan een procedure om de verkoop van 136 sociale huurwoningen aan Augustinuspark, ds. Heldringstraat en William Boothlaan mogelijk te maken. Het college stelt als voorwaarde dat de woningen van woningcorporatie Omnia Wonen met minimaal 10% korting eerst aan eigen huurders worden aangeboden.

Wethouder Wonen Herbert Raat (VVD) hierover: “Goed dat Omnia Wonen met deze aanvraag de eerste stap gezet heeft. Ik hoop dat ze nu daadwerkelijk overgaat tot de verkoop van de woningen. Zo krijgen Amstelveense huurders de kans om bezit op te bouwen in plaats van levenslang huur te betalen. Op de lange termijn is kopen financieel aantrekkelijker dan huren. Met name in de buurt Keizer Karelpark-oost, waar het eigen woningbezit relatief laag is (39 procent), is het goed om de balans te herstellen.”

Amstelveen heeft 10.300 sociale huurwoningen. Daarnaast zijn er circa 3000 woningen van particuliere huiseigenaren onder de liberalisatiegrens (max. € 710,68 per maand). Totaal telt Amstelveen 13.300 ‘goedkope’ huurwoningen. Dit is 32 procent van het totaal aantal woningen in Amstelveen. Dit is volgens het college rijkelijk veel gezien het hoge opleidingsniveau van Amstelveners en het feit dat inkomens hier gemiddeld 25 procent hoger liggen dan het landelijk gemiddelde.

Uitgaande van het aantal huishoudens in Amstelveen met een inkomen onder de 34.911 euro zou een aantal sociale huurwoningen bij corporaties en verhuurders van ongeveer 9.300 voldoende moeten zijn. Er is dan ruimte om 600 tot 1100 sociale huurwoningen te verkopen.

De verkoop van sociale huurwoningen sluit aan bij de concept woonagenda 2015 die begin juni door het college van B&W werd vrijgegeven voor participatie.