Genante capriolen vermeend Utopia Amsteleiland

Sinds 17 juli jongstleden is het Amsteleiland gekraakt. De beoogde miljonairsenclave is getransformeerd tot een krakersbolwerk. Een groot hekwerk omringt het eiland, de gele vlag van de krakers wappert. Alles wijst erop dat de huidige eigenaar Marco Krol de alsmaar toenemende problemen rond de beoogde villa eiland niet het hoofd kan bieden. Een doorn in het oog van de lokale VVD. De raadsleden Paul Feenstra en Tom Ponjee bezochten daarom het Amsteleiland op 10 augustus jongstleden. “De krakers hebben het eiland met een groot hekwerk afgezet. Er waren wel krakers op het terrein aanwezig maar deze reageerden niet op onze oproepen.” zo stelden de raadsleden verbaasd.

door Marije van Appeldoorn

Feenstra: “Het kraken van het Amsteleiland is een treurig dieptepunt in de geschiedenis van het eiland. Als gemeenteraad gingen wij er van uit dat het eiland snel ontwikkeld zou worden na ons besluit. In plaats daarvan worden we nu geconfronteerd met een vastgelopen project, een verwaarloosd eiland en de illegale bewoning door krakers. Dit moet zo snel mogelijk worden aangepakt.” De gemeenteraad gaf begin 2012 al toestemming om op de plek van de voormalige scheepswerf ruimte te maken voor woningbouw. Sinds dat besluit heeft de eigenaar echter weinig actie ondernomen, is hij de afspraken met de gemeente niet nagekomen en is het gebied verwaarloosd.

Krol kocht in 2009 ”de diamant in de Amstel die nog geslepen moest worden” voor 9 miljoen euro. Het plan was om op het eiland 30 woningen variërend van 2 tot 6 miljoen euro te ontwikkelen. In 2011 kostte het vertrek van de voormalig huurders, in het bijzonder de bewoners van voormalig monument het Blauwe Huis, eigenaar Krol al veel kopzorgen. Met een van de bewoners is Krol nog steeds in een rechtzaak verwikkeld. Ook bleek de sanering van de zwaar vervuilde grond duurder uit te vallen. Dit alles werd ook gecombineerd met het geringe animo voor de kapitale villa’s door de recessie en die Krol’s kopzorgen transformeerden tot migrainedossier. Krol zelf stelt echter opgewekt in het Parool van 21 juli 2015 dat de plannen zoals die op tafel liggen gewoon doorgang zullen vinden.

De VVD-fractie denkt dat er langs drie wegen moet worden ingegrepen. VVD-raadslid Tom Ponjee: “Ten eerste moet Krol zo snel mogelijk zijn beloftes nakomen en met een gedegen plan het eiland ontwikkelen. Daarnaast dienen de krakers natuurlijk gewoon te vertrekken. Kraken is immers een strafbaar feit.” In Nederland is kraken sinds 1 oktober 2010 verboden. Er zijn nog wel juridische mogelijkheden omdat het kraakverbod volgens juristen tegen de grondwet en tegen internationale verdragen indruist. In oktober 2011 oordeelde de Hoge Raad daarop dat strafrechtelijke ontruiming in beginsel pas mag plaatsvinden nadat de krakers in een kort geding de zaak bij de rechter hebben kunnen voorleggen.
Of de krakers zo ‘gewoon’ te verwijderen zijn, zoals de VVD dat stelt, valt nog te bezien.

De partij heeft als ambitie leegstand en potentieel kraken in de toekomst te voorkomen. Daarvoor dient het Amstelveense leegstandsbeleid en de portefeuille met bouwprojecten stevig tegen het licht te worden gehouden, aldus de VVD. Het is te maar te hopen dat er zich niet al teveel diamanten die nog geslepen moeten worden in deze portefeuille bevinden.