Is breder beter?

Amstelveense scholen worden niet alleen groter, mooier, nieuwer maar vooral ook breder. Eergisteren opende de hernieuwde Roelof Venemaschool haar ‘verbreedde’ voordeur. Feestelijk ingewijd door burgemeester Mirjam van ’t Veld. Ondanks de regen een mooi begin van het nieuwe schooljaar.

door Marije van Appeldoorn

Onderwijs is een van de speerpunten van het college. In zeer rap tempo worden zes basisscholen vernieuwd en… verbreed. De titel brede school klikt enigszins misleidend. Het klinkt op een verdieping van het lesniveau of onderwijs op maat. Maar schijn bedriegt, een brede school is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Doel van het samenwerkingsverband is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Een ander doel kan zijn een doorlopende, en op elkaar aansluitende opvang te bieden. Onderwijs is in elk geval participant.

Kinderopvang, welzijn, peuterspeelzaal, sport, fysiotherapie, cultuur, bibliotheek en andere instellingen kunnen ook een onderdeel van de brede school zijn. Het gaat dus niet om de kwaliteit van het onderwijs maar om faciliteiten te bieden in het schoolgebouw zelf.

De Martin Luther Kingschool luistert na verbouwing naar de naam Kindercampus King. Vorig jaar werd basisschool het Palet omgetoverd tot brede school Rembrandt. Dit najaar worden de 2e Montesorrischool en De Parcival van nieuwe huisvesting voorzien.

Breder is niet altijd beter
De brede school Michiel de Ruyter was zo breed geworden dat ze na een jaar uit haar spiksplinternieuwe voegen barst. Dit had tot gevolg dat de kinderopvang alweer het veld moest ruimen en vrijgekomen lokalen in gebruik moest nemen om de grote toestroom peuters het hoofd te bieden. De afgelopen maanden moest er alweer flink verbouwd worden omdat breedte nu eenmaal ruimte nodig heeft.

Ondanks de misschien misleidende term brede school maakt het college alle verwachtingen wat betreft onderwijshuisvesting voor basisscholen ruimschoots waar.
Wie op de hoogte wil blijven van de pijlsnelle ontwikkelingen rond de huisvesting van Amstelveense basisscholen kan terecht op de deze link.
(Foto: Roelof Venemaschool)