Nieuwe bridgecursussen in Amstelveen voor beginners en gevorderden

Onder auspiciën van de Amstelveense bridgeclubs Pegasus-Amstelland en Aemestelle starten er in september 2015 bridgecursussen voor zowel beginners als gevorderden. Voor wie nog nooit heeft gebridged is er de starterscursus, die op de donderdagavond wordt gegeven door Ria Disseldorp. Zij verzorgt ook de vervolgcursus op woensdagmiddag. De cursus voor meer gevorderden wordt gegeven door Eddy Mock, naar keuze op dinsdagavond of op woensdagmiddag. Elke cursus bestaat uit 12 lessen van ruim twee uur en kost € 108,-. Gebruik wordt gemaakt van de opleidingsboeken van bridgegoeroe Berry Westra. Locatie: GO Centrum, Schokland 14 in Amstelveen (nabij de Rembrandtweg).

Wie meer over de cursussen wil weten, kan op zaterdag 29 augustus a.s. van 10.30 – 12.00 uur terecht op een voorlichtingsbijeenkomst in het GO Centrum. Aanmelden hiervoor via de e-mail: gabridgen@hotmail.com of telefonisch bij Ria Disseldorp (020-6436381) respectievelijk Eddy Mock (06-20002943). Bij deze docenten kan men zich ook direct voor een cursus opgeven. Deelnemers aan een cursus die nog geen lid zijn van een van beide verenigingen, mogen in het nieuwe seizoen drie keer gratis meespelen, ofwel bij BC Pegasus-Amstelland (dinsdagavond, start 19.45 uur) ofwel bij BC Aemestelle (donderdagmiddag, start 12.45 uur).

Meer informatie over beide verenigingen is te vinden op www.nbbclubsites.nl/club/1036 (BC Pegasus-Amstelland) of www.bcaemestelle.nl (BC Aemestelle).