Amstelveen presenteert eerste schetsen overkapping Oude Dorp

Zodra de verbreding van de A9 een feit is wordt de weg ter hoogte van het Oude Dorp overkapt. Er ontstaat hierdoor een gebied van ca. 200 bij 100 meter dat de gemeente naar wens kan inrichten. Aan de hand van de input uit Meedenksessies die Rijkswaterstaat met bewoners heeft georganiseerd zijn eerste ideeën op papier gezet.

Op de overkapping kunnen in ieder geval nieuwe verbindingen komen voor langzaam verkeer in de vorm van een assenkruis. Enerzijds een extra fietsverbinding tussen de Amsterdamseweg en het Kazernepad, anderzijds een verbinding voor voetgangers tussen het Smedemanplein en de Dr. Schaepmanlaan. De Piet Heinschool wordt daarmee beter bereikbaar. De entrees van de Annakerk en de Piet Hein school kunnen aan het dek komen te liggen.

Aan de noordzijde van de Middeldorpsstraat kan een parkzone komen met bomen en water om een mooie verbinding te maken tussen de overkapping en het Oude Dorp. Verder krijgt het gebied wellicht een parkachtige invulling waar plaats geboden wordt voor sport en spel; recreatie en ontspanning. De overkapping is niet geschikt voor woningbouw.

Wethouder Herbert Raat (VVD): ‘Dit is echt een kans voor het Oude Dorp. Er liggen nu eerste schetsen. Vooral een nieuwe invulling voor de Annakerk die aansluit bij de ontwikkeling van het oude dorp is belangrijk. Bij de verdere uitwerking gaan we onze raadsleden en omwonenden vanzelfsprekend uitgebreid betrekken’.

Start verbreding A9 start in 2019

De A9 wordt vanaf 2019 in Amstelveen verbreed naar 4 rijstroken per rijrichting en over een lengte van 1,3 kilometer verdiept aangelegd. Hier overheen komen 2 overkappingen, een ter hoogte van het Oude Dorp en een ter hoogte van het Stadshart. De uitvoering start naar verwachting in 2019 en is klaar tussen 2024 en 2026. Pas daarna kan de inrichting van de overkappingen worden gerealiseerd.