GroenLinks tegen aanleg villawijk Scheg

GroenLinks zal niet instemmen met de aanleg van een villawijk in de Noorder Legmeerpolder. Tijdens de bespreking van dit onderwerp in de commissie RWN dinsdag 15 september bleek dat de aanleg niet bij zou dragen aan een gezonde woningmarkt in Amstelveen.
De Noorder Legmeerpolder is een van de laatste locaties waar nog grootschalig woningbouw mogelijk is. De voorstellen die er nu liggen gaan hoofdzakelijk uit van ruime vrijstaande eengezinswoningen op grote kavels. Daarbij is ruimte voor een kleiner aantal dure huurwoningen. GroenLinks vindt dat daardoor een te eenzijdige woonwijk ontstaat en mist woningen die bereikbaar zijn voor mensen met een lager inkomen. Eerder is vastgesteld dat er juist behoefte is aan goedkope koopwoningen, tot twee ton, en middeldure huurwoningen.
De huidige plannen zouden er volgens het college van B&W voor zorgen dat mensen vanuit sociale huurwoningen zouden verhuizen naar koopwoningen of grotere huurwoningen. Aangezien de nieuwe woningen in de Scheg echter gewoon de vrije markt op gaan voor iedereen, is die redenering totaal niet houdbaar.

Tessa van Wijnen: “Er komen ongeveer 160 huurwoningen met een gemiddelde huur van 1000 euro. Die zijn niet bereikbaar voor de Amstelveense middenklasse. De wijk is groen van opzet en er is ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Dat is een relatief nieuwe ontwikkeling, die bijvoorbeeld in Amsterdam goed aanslaat. Daardoor ontstaan meer gevarieerde wijken dan tot dusver gewoon is. GroenLinks vindt dat deze laatste wijk de kans moet bieden om de milieuambities die de gemeente op papier heeft, werkelijkheid te maken.”
Voorts vindt Tessa van Wijnen het jammer dat de milieuambities niet naar daden zijn vertaald, terwijl daar toch echt wel mogelijkheden voor zijn. Juist in zo’n nieuwe wijk kan je mooie gemeenschappelijke energievoorzieningen aanleggen.
Het is volgens GroenLinks een grote gemiste kans dat bij de laatste echte woonwijk die Amstelveen gaat bouwen een gevarieerde, groene wijk uit blijft, maar zoveel mogelijk grondopbrengst voorop staat.