GroenLinks tegen ‘cynische bezuiniging op allerarmsten’

GroenLinks is niet te spreken over de bezuinigingen die het college van B&W voorstelt op Amstelveners in de bijstand. Het idee achter de bezuinigingen is dat mensen dan eerder aan het werk gaan. Volgens de partij is dit een onzalig plan omdat vanuit Den Haag al gekort wordt, het mensen helemaal niet aan een baan helpt, en er een cynisch mensbeeld achter schuilgaat.

Het college van B&W stelt voor te bezuinigen op regelingen voor mensen met een minimuminkomen. Dit komt voort uit signalen die zij heeft gekregen dat er momenteel mensen met een bijstandsuitkering in Amstelveen, door alle lokale regelingen die er zijn, meer inkomen zouden hebben dan sommige werkenden. Als men dan een betaalde baan krijgt zou er een ‘armoedeval’ ontstaan en het college vindt dat werken moet lonen. GroenLinks heeft forse kritiek op dit plan. Raadslid Stieneke Kruijer: “Iedereen is het ermee eens dat werken moet lonen, maar er is voor veel mensen nu helemaal geen werk. Ook met Prinsjesdag werd duidelijk dat de economie groeit, maar de werkgelegenheid achter blijft. Daarnaast presenteerde het kabinet toen zelf al plannen die een financiële stap vooruit betekenen voor werkenden, en een stap achteruit voor mensen in de bijstand. Het gat tussen werkenden en mensen met een uitkering wordt dus al groter. Het college van B&W is dan ook niet bezig een ‘armoedeval’ te verkleinen, maar werkt zo actief mee aan het vergroten van de armoede bij Amstelveners die het al heel zwaar hebben.”

Daarnaast zit er volgens GroenLinks een cynisch mensbeeld achter de plannen. “Het idee dat hierachter zit is dat je mensen alleen aan het werk krijgt als ze er meer geld mee verdienen. Nu blijkt ten eerste dat financiële prikkels helemaal niet werken om mensen aan een baan te krijgen, maar wekt het daarnaast de suggestie dat mensen met een uitkering het wel prima zouden vinden de hele dag op de bank te zitten als ze maar een inkomen hebben. Mensen willen echter dolgraag werken, dat geeft ze het gevoel nuttig bezig te zijn en je doet er sociale contacten mee op. Daar gaat het college van B&W aan voorbij. Bovendien zijn er ook genoeg mensen met een uitkering die al nuttig werk doen, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger, ook die worden aan de kant geschoven,” aldus Kruijer.

De voorstellen bestaan onder andere uit het verlagen van de tegemoetkomingen voor kinderen in sport, cultuur of een computer. Sociale uitsluiting ligt dan op de loer. Als kinderen niet meer zouden gaan sporten, of op muziekles zouden kunnen, tast dat ook hun ontwikkeling aan. Kruijer stelt: “Natuurlijk is GroenLinks het ermee eens dat werken aantrekkelijk gemaakt moet worden. Op het moment dat er werk voor iedereen zou zijn, en er geen kortingen vanuit Den Haag op mensen met een uitkering zouden afkomen, zou de timing al minder beroerd zijn. We hebben het geld dat deze bezuiniging oplevert ook helemaal niet nodig, Amstelveen is een relatief rijke gemeente, dus laten we daar trots op zijn, vertrouwen hebben in onze inwoners, en dit plan terugtrekken.”