Komende raadsvergadering 30 september

De gemeenteraad vergadert volgende week woensdag 30 september. Op de agenda staan onder andere de ontwikkelvisie Scheg en de marktverordening 2016. Ook de herijking minimabeleid wordt besproken. Voor een toelichting op de agendapunten en de bijbehorende vergaderstukken klikt u hier.

Bent u in het bezit van een iPad? Dan kunt u de agenda, de toelichting en de vergaderstukken ook raadplegen met de gratis app iBabs. Bij het installeren van deze app wordt gevraagd om enkele gegevens. Bij site vult u ‘amstelveen’ in. De login-naam is ‘burger’ en het wachtwoord is eveneens ‘burger’. De raadsvergadering is openbaar en via de publieke tribune bij te wonen. De vergadering begint om 20.00 uur.

Vergadering volgen via internet en RTV Amstelveen
Om de vergadering via internet te volgen klikt u op het tijdstip van de vergadering op de volgende link: Live-uitzending raadsvergadering
Er opent een afspeelprogramma, waarmee u de vergadering live in beeld en geluid kunt volgen. U kunt de vergadering daar ook op een later tijdstip bekijken.
De raadsvergadering wordt ook live uitgezonden door RTV Amstelveen.

Besluitvorming raad volgen via Twitter
De besluiten die de raad tijdens de vergadering neemt, kunt u lezen op Twitter. Ga daarvoor naar www.twitter.com/raadamstelveen.

Gast van de raad
Wie zijn de raadsleden en wat doen ze? Hoe verloopt een vergadering? Waarover praat de raad? Voor een antwoord op deze vragen kunt u zich aanmelden voor Gast van de Raad. Voorafgaand aan de raadsvergadering worden de gasten ontvangen door twee raadsleden en een medewerker van de griffie. De raadsleden vertellen tijdens de ontvangst over het gemeentebestuur en het raadswerk. Wat doet de gemeenteraad? Wat doet het college van burgemeester en wethouders? Zij vertellen ook hoe zij zelf invulling geven aan het raadswerk. Daarna wordt ingegaan op de vergadering van die avond. Daarbij wordt verteld hoe een vergadering verloopt en welke onderwerpen die avond op de agenda staan. Natuurlijk is er ook volop de gelegenheid om vragen te stellen.

De gasten krijgen een informatiesetje mee en nemen na de ontvangst plaats op de publieke tribune in de raadzaal om de vergadering te volgen. Tijdens schorsingen en na afloop is er tijd voor nadere uitleg en om na te praten.

Filmpje: Gast van de Raad

Wilt u een keer gast van de raad zijn? Neem dan contact op met de griffie. Dat kan telefonisch op nummer (020) 540 43 66 of via e-mail: raadsgriffie@amstelveen.nl. Geef daarbij aan op welke datum u te gast wilt zijn.