Ondernemers bedrijventerrein Uithoorn bundelen krachten voor energiebesparing

Een groep ondernemers op het bedrijventerrein Uithoorn heeft afgelopen woensdag besloten samen te werken aan het besparen van energie door oprichting van een GebiedsESCO. De bedrijven Hoya Lens, Schijf, Betonmonteur, EEF, Vakantiemakelaar en ASN Groep gaan gezamenlijk groene energie inkopen en het energieverbruik monitoren. Daarnaast hebben de bedrijven de intentie uitgesproken in de toekomst verder samen te werken door het collectief inkopen van bijvoorbeeld zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen voor de bedrijfspanden. Daarmee hopen de bedrijven flink te besparen op de energierekening en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.
De samenwerking is een initiatief van wethouder Hans Bouma. Meerdere bedrijven uit Uithoorn kunnen zich de komende periode nog aansluiten bij de GebiedsESCO. Het opzetten van de GebiedsESCO is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de OVU (Ondernemersvereniging Uithoorn) en wordt ondersteund door de Stadsregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland.

Duurzame energie
Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling was ook één van de aanwezigen. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en realiseren van open netten voor duurzame (rest)warmte en industriële symbiose. Dit is warmte die vrijkomt tijdens industriële processen en gebruikt kan worden om kantoren en woningen mee te verwarmen in plaats van fossiele brandstoffen. Alliander DGO gaat in samenspraak met de GebiedsESCO de mogelijkheden op het bedrijventerrein in kaart brengen om het gebruik van restwarmte van de rioolzuivering te benutten voor het verwarmen van de bedrijfspanden. Tevens zal er onderzocht worden of mogelijke reststromen van de lokale industrie hergebruikt kunnen worden.