PMA vreest voor meer voedselbanklanten in Amstelveen

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad vanavond zal de herijking van het minimabeleid worden behandeld. Het doel: bijstandsgerechtigden die betaald werk aanvaarden moeten er per saldo op vooruit gaan. De Partcipatiegroep Minima Amstelveen (PMA) is het hier in de basis mee eens, maar vindt de manier waarop de wethouder dit wil realiseren minder gelukkig. Wil Groeneweg-Roode van de PMA legt voor de camera uit wat er precies aan schort.