Rode Kruis Amstelveen zoekt vrijwilligers

Het Rode Kruis Amstelveen is op zoek naar vrijwilligers voor het uitvoeren van nieuwe activiteiten en het ondersteunen van de organisatie.
Iedereen kent het Rode Kruis als hulporganisatie voor internationale en nationale noodhulp. Maar ook in Amstelveen is de organisatie actief zoals EHBO hulpverlening bij evenementen, EHBO en reanimatie cursussen en het organiseren van activiteiten gericht op de zelfredzaamheid van mensen. Daarnaast worden allerlei projecten uitgevoerd die gericht zijn op sociale hulp aan chronisch zieken, gehandicapten en vereenzaamde mensen.

Het Rode Kruis blijft zich ontwikkelen en zet daarom de komende jaren nieuwe activiteiten op. Daarvoor zijn nieuwe, jonge vrijwilligers nodig zoals:

  • Een nieuw bestuurslid die verantwoordelijk is voor een reeks van activiteiten en projecten. Tevens maak je deel uit van een bestuur dat gezamenlijk  optreedt en besluiten neemt.
  • Een coördinator-projectleider collecten. Voor het organiseren van de activiteiten en projecten is het Rode Kruis voor een groot deel afhankelijk van de jaarlijkse collecte. Deze vrijwilliger moet dat de komende tijd, met nieuwe methodes, goed van de grond kunnen trekken.
  • Een coördinator/projectleider jongeren. Deze nieuwe activiteit wordt verder ontplooid liefst met de steun van een jonge vrijwilliger.
  • Een vrijwilliger communicatie. Volgend jaar zal meer nadruk op Public Relations en communicatie worden gelegd.  Deze deskundige vrijwilliger zal ook de website en Facebookpagina gaan beheren.
  • Een vrijwilliger ICT en automatisering. Voor de ICT en automatisering ondersteuning van activiteiten en kantoorwerkzaamheden is een kundige vrijwilliger nodig.

Spreekt een van deze vacatures je aan en heb je interesse? Vraag dan een profiel van de functie aan bij de secretaris van het Rode Kruis, afdeling Amstelveen, Seline van Zwieten, telefoon 06 27547681.

Meer informatie: rodekruis.nl/afdeling/amstelveen