AmstelveenvoorElkaar zoekt vrijwilligers

AmstelveenvoorElkaar verleent vrijwillige hulp aan ouderen of mensen met een beperking. De Buurthulpdienst zoekt
vrijwilligers voor activiteiten in diverse Amstelveense wijken:

  • Zelfstandig wonende heer, 87 jaar, zoekt een maatje om iets samen te doen: eten koken, uitgaan (b.v. concert), fietsen. 1478. Groenelaan.
  • Zestigjarige dame zoekt lotgenote/leeftijdsgenote om problemen mee te delen. Ook voor praktische hulp. Zij heeft een slechte gezondheid en haar man woont in een verzorgingshuis. 1449. Bankras.
  • Oudere dame zoekt begeleiding bij het scootmobiel rijden, omdat zij het alleen wat angstig vindt. Zij rijdt heel langzaam zodat iemand makkelijk ernaast kan lopen. Het gaat om boodschappen doen of een keer naar het park. AmstelveenvoorElkaar zoekt iemand die eens per 14 dagen deze mevrouw wil ondersteunen. 1556. Bankras.
  • Jonge alleenstaande moeder van twee jonge kinderen, die net in Amstelveen is komen wonen, zoekt een vrijwilliger die haar helpt om het huis bewoonbaar te maken. Het gaat vooral om schilderen maar ook wat andere klussen. Kostverloren.
  • Heer van 89 jaar is dementerend, al vindt hij zelf van niet. De buurthulpdienst zoekt een vrijwilliger die affiniteit heeft met ouderen met dementie. Meneer praat graag over modelautootjes, trams, etc. en bouwstijlen. Meneer voelt zich alleen.1551. Elsrijk.
  • De buurthulpdienst zoekt een vrijwilliger die een 41-jarige, van oorsprong Chinese mevrouw bezoekt voor gezellig praatcontact en af en toe een uitstapje. Mevrouw is gehandicapt geraakt door een ongeluk en spreekt moeilijk. Het is fijn als de vrijwilliger goed kan luisteren. 1234. Westwijk.
  • Mevrouw, die een CVA heeft gehad, zoekt een vrijwilliger die om de week langs kan komen om b.v. officiële instanties te bellen en voor praatcontact, zodat zij kan vertellen wat haar dwars zit of wat ze die periode heeft meegemaakt. Ook af en toe invullen van formulieren. 946. Elsrijk.
  • Dame van 92 jaar, is eenzaam, ondanks de activiteiten die zij doet. Zij heeft geen kinderen. Af en toe komt er een neef of nicht langs. Mevrouw bridget 2 à 3 keer per week. Zij doet haar boodschappen zelf en loopt nog zonder loophulp. In het gesprek raakt zij vaak de draad kwijt en dat hindert haar. Het is een ontwikkelde vrouw en mist vaak iemand voor een goed gesprek. Zij mist ook een uitstapje op z’n tijd zoals museumbezoek. Een wandelingetje naar een mooi plekje in de natuur is ook goed. 1055. Groenelaan.
  • 68-jarige Egyptische dame met dementie, die vnl. Arabisch spreekt. Zij heeft een vrijwilliger nodig die regelmatig langs komt en eens met haar gaat wandelen. 872. Groenelaan.

Vindt u het leuk om af en toe een cliënt van A naar B te vervoeren? Zo ja, heeft u voorkeur voor dokter, ziekenhuis, supermarkt of naar het Stadshart? Extra chauffeurs zijn meer dan welkom. Uw onkosten worden vergoed.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de AmstelveenvoorElkaar, Buurthulpdienst tijdens het spreekuur op maandag- en woensdagochtend 9.00-11.00 uur: 020 – 7603400, of mobiel via 06-22691437. Per e-mail: buurthulpdienst@vrijwilligerscentrale-amstelland.nl.