Conflicterende thuissituaties door lange wachtlijsten huurwoningen

Volgens Amstelveners Mieke Wielinga en Ansjelina Janson biedt de gemeente Amstelveen te weinig sociale huurwoningen aan en wordt er ook te weinig bijgebouwd voor woningzoekenden tot dertig jaar. Dit zorgt volgens hen voor uitzichtloosheid onder de jongvolwassen en ook voor een conflicterende thuissituatie tussen de thuiswonende twintigers en hun ouders.  De initiatiefneemsters hebben inmiddels een enquête opgesteld voor de ouders van woningzoekenden. Het doel van deze enquête is om de Gemeenteraad van Amstelveen een overzicht te geven van de gevolgen voor de ouders en de jongvolwassen die jaren op een sociale woning moeten wachten.