Geen Schipholparkeren de Loeten en Noorder-Legmeerpolder

Amstelveen werkt niet mee aan initiatieven voor Schipholparkeren op de Loeten en de rest van de Noorder-Legmeerpolder. Schipholparkeren heeft een grote verkeersaantrekkende werking, de verkeersdrukte neemt sterk toe en daarmee ook de verkeersonveiligheid. Daarnaast staat het andere ontwikkelingen in de weg en zorgt het Schipholparkeren voor grote verrommeling van het gebied.

De laatste jaren is sprake van een grote opmars van parkeerinitiatieven in de Schiphol-regio door particulieren. Ondanks dat Schiphol zelf voldoende parkeercapaciteit heeft wijken luchthavenreizigers uit naar goedkopere alternatieven in de buurt. Aalsmeer en Haarlemmermeer hebben gericht beleid dat Schipholparkeren in die gemeenten beperkt. Om te voorkomen dat deze initiatiefnemers op Amstelveens grondgebied parkeerfaciliteiten starten spreekt Amstelveen zich nu uit tegen het Schipholparkeren. Wethouder Economische Zaken Maaike Veeningen (D66): “Het zorgt voor overlast, toename van de verkeersonveiligheid en verrommeling van het gebied. Het besluit dat we geen Schipholparkeren toestaan in de Loeten en Noorder-Legmeerpolder geeft duidelijkheid voor initiatiefnemers en belanghebbenden.”

Op dit moment vindt een actualisatie plaats van de planologische verkenning Legmeerpolder uit 2008, waarin onder andere het ruimtelijk beleid Schipholparkeren aan bod komt. Tot dat er nieuw ruimtelijk beleid is vastgesteld weigert het college alle vergunningsaanvragen voor Schipholparkeren en zal het college handhavend optreden in geval van overtredingen.