Gemeenten rond Schiphol geven handreiking voor nieuw Luchthavenindelingbesluit

De luchthaven Schiphol is één van de belangrijke economische motoren van onze nationale en regionale economie. De bijdrage van de luchtvaart aan de werkgelegenheid en het internationale vestigingsklimaat in de regio is groot. Helaas heeft de nabijheid van de internationale luchthaven ook minder positieve kanten. Om de belangen van de luchthaven en de omgeving ook in de wetgeving beter op elkaar af te stemmen hebben de gemeenten in de regio Amstel- en Meerlanden (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) het initiatief genomen om het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een handreiking te doen voor het in 2016 vast te stellen nieuwe Luchthavenindelingbesluit. Deze handreiking heet ‘Naar een nieuw Omgevingswet proof Luchthavenindelingsbesluit’.

In samenwerking met juridisch adviseurs van advocatenkantoor Stibbe is de afgelopen periode gewerkt aan deze handreiking. Centraal hierin staat de noodzaak om bij ontwikkelingen in de omgeving van de luchthaven een brede, integrale afweging van alle belangen te maken. De handreiking is voornamelijk juridisch van aard en neemt geen standpunt in over de beleidsinhoudelijke vraagstukken of discussiepunten die tussen de omliggende gemeenten en het Rijk spelen.

Wethouder Tom Verlaan: ‘Bij de luchthaven en het Rijk vragen wij permanent om aandacht voor de leefbaarheid in Aalsmeer. Daarnaast hebben de gemeenten in de Amstel- en Meerlanden regio in deze handreiking een concrete voorzet gedaan waarin aan de ene kant rekening gehouden wordt met de luchthaven en aan de andere kant ook zeker de belangrijkheid en het belang van de omliggende gemeenten duidelijk wordt. Groei van de luchthaven veroorzaakt ook groei in de regio. Alleen als we dit goed op elkaar afstemmen kunnen de luchthaven en de omgeving elkaar versterken en aanvullen.’

De handreiking is te lezen op www.aalsmeer.nl/schiphol.