RTVA gaat door! Uitgebreide reactie van ons bestuur

Hoewel B&W van Amstelveen eind vorige week ons verzoek om RTV Amstelveen een relatief kleine reddingsboei van €25.000 voor de rest van het jaar toe te werpen heeft afgewezen, is het bestuur nog niet van plan de handdoek definitief in de ring te gooien.

Waarom?

Een belangrijke overweging is dat wij onze zeven stagiaires in staat willen stellen hun stageperiode bij RTVA volledig af te ronden (medio januari 2016). Het voortijdig moeten afbreken daarvan brengt hen immers in ernstige studieproblemen.

Niet minder belangrijk is onze zorg voor die ene (minimaal) betaalde kracht die voor ons werkt; en voor onze vrijwilligers die zich geheel belangeloos en zonder enige vergoeding energiek inzetten voor RTVA.

En omdat…

En, niet in de laatste plaats, gaat het ons daarom: het behoud van een integrale zender die samen met de omliggende radiostations wil doorgroeien naar een succesvolle streekomroep na 2016. Die intentie en inspiratie houdt ons op de been. Zeker naar aanleiding van het volgende.

Conclusies uit het onderzoek naar verwachting positief!

Wij hebben sterke indicaties dat het onderzoek naar de kansen en mogelijkheden van RTVA van de door de gemeente zelf aangestelde expert voor ons positief zal uitvallen. Het is dan ook jammer dat de definitieve resultaten van dit onderzoek nog niet betrokken zijn in het besluit van het College. Nu baseert B&W zich los daarvan louter op financiële kaderstellingen en bezuinigingsoperaties in de culturele sector.

Wij hebben geen € 170.000 subsidie voor 2015 aangevraagd!

Wij (en zelfs ons PBO) hebben ook dit jaar weer herhaaldelijk noodkreten moeten laten horen aan College en Raad: “Geef ons alstublieft voldoende incidentele steun voor 2015 en 2016 om op een financieel gezonde manier na 2016 in regionaal streekverband verder te kunnen bouwen aan een succesvolle en gewaardeerde omroep, die voldoet aan alle normen van het convenant VNG/OLON”.

Kortom, een garantstelling om de benodigde en gewenste stappen te kunnen maken. Steeds dezelfde vraag, met tot nu toe helaas geen of een afwijzend antwoord. Voor de goede orde: dat wij alleen voor 2015 € 170.000 (+ nog eens € 25.000 extra) zouden hebben aangevraagd is dus absoluut een verkeerde conclusie.

Volledig in control

Dat onze armoe en betalingsachterstand (o.m. huur) een gebrek zou zijn aan begrotingsdiscipline, zoals in de brief van het College wordt gesuggereerd, is voor alles en iedereen die binnen RTVA zijn best doet om de zaak overeind te houden uiterst pijnlijk om te moeten lezen.

Wie de moeite neemt om onze cijfers te analyseren zal tot de conclusie moeten komen, dat de niet beïnvloedbare vaste lasten 66% van de beschikbare middelen opsouperen en wij inmiddels de beïnvloedbare kosten tot op het bijna onverantwoorde bot hebben afgekloven. En op extra inkomsten via reclame, speciale productieopdrachten en barters steekt RTVA er, vergeleken met andere lokale omroepen, met kop en schouders boven uit! In de gesprekken die wij met de door de gemeente aangestelde expert hebben gehad is dit ook door hem bevestigd.

Niet de ‘Grieken’ van Amstelveen

Wij zijn dus niet de ‘Grieken’ van Amstelveen zoals soms en hopelijk gekscherend, maar volslagen onterecht te beluisteren valt. De extra steun die wij nu vragen is er puur op gericht om los van de vaste lasten de broodnodige ruimte te scheppen om het productiebedrijf RTVA een steviger basis te geven.

Met de €25.000 euro die wij jaarlijks van de gemeente krijgen bovenop de wettelijke bijdrage van het Rijk (€ 57.000) kan de kachel niet blijven branden (NB. Van die € 25.000 gaat elk jaar al € 19.481 retour naar de gemeente voor de huur). De € 580 die wij nu per maand overhouden voor producties en alle andere kosten (reparaties, promotie, kantoormaterialen, enz.,) zijn met de beste wil van de wereld volstrekt onvoldoende om naast radio en internet ook een tv-station, dat dagelijks lokaal, laat staan regionaal, nieuws en informatie verstrekt, in de lucht te houden.

Vertrouwen blijft

Wij vertrouwen erop dat de eerder vermelde expert deze feiten binnenkort zal bevestigen. Indien dat het geval is zullen wij ons opnieuw met een hernieuwde vraag om extra incidentele steun tot de gemeenteraad wenden. De leden van het bestuur hebben besloten om in het belang van stagiaires, medewerkers en RTVA er zich persoonlijk voor garant te stellen dat we tot dat moment en in afwachting van een positieve wending door kunnen gaan met produceren.

Bestuur Stichting RTV Amstelveen
12 oktober 2015