SP: Aanbesteding Thuiszorg wordt drama voor betrokkenen

Deze maand zal bekend worden welke zorginstellingen worden gecontracteerd om hulp bij het huishouden(hbh) te gaan bieden in Amstelveen. De zogenaamde aanbestedingsprocedure loopt. Organisaties die voldoen aan de eisen van de gemeente krijgen de gunning. In de praktijk betekent dit volgens de SP dat de Amstelveense zorgorganisaties en aanbieders van de hbh in de regio, het mes op de keel wordt gezet.

De SP fractie maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van de te leveren diensten en de tarieven die de thuishulpen uitbetaald gaan krijgen. Raadslid Casadei: “De SP is van mening dat voor de tarieven die de gemeente wenst te betalen het nauwelijks mogelijk is om én het personeel uit te betalen volgens hun CAO en daaruit ook nog reiskosten en overheadkosten te betalen én de zorg kwalitatief op een hoog niveau te houden. Bovendien mogen de tarieven tot 2018 niet geïndexeerd worden!”

De SP roept de mensen die in Amstelveen wonen en werken als hulp bij het huishouden op om zich hiertegen te verzetten. Ook zien zij graag dat maatschappelijke organisaties zich bij hen aansluiten om samen met de betrokkenen aandacht te vragen voor het dreigende drama rond de thuishulp.
Wie mee wil doen kan zich aanmelden via de mail: amstelveen@sp.nl .