Sportbedrijf Amstelveen moet verzelfstandigen van college

Het college van B en W wil de relatie met Sportbedrijf Amstelveen verzakelijken. De gemeente stuurt minder op tarieven, programmering en openstelling van sportaccommodaties. Het Sportbedrijf moet meer zelf ondernemen, nieuwe – winstgevende – activiteiten ontwikkelen en opdrachten van derden verwerven.

Stichting Sportbedrijf Amstelveen (SSA) voert sinds 2000 het Amstelveense sportbeleid uit in lijn met de sportnota Amstelveen Beweegt Gezond en zorgt er voor dat Amstelveners kunnen bewegen en sporten. Zij verhuurt en beheert binnen- en buitensportaccommodaties, is verantwoordelijk voor het onderhoud van buitensportvoorzieningen en zorgt voor sportstimulering. SSA is daarvoor afhankelijk van een subsidie van de gemeente.

Meer zelf ondernemen
Het Sportbedrijf moet van het college meer sporttaken zelf uitvoeren of uitbesteden. Volgens het college kunnen in overleg  ook sportverenigingen zelf bijvoorbeeld onderhoudstaken overnemen en daarvoor vergoeding ontvangen van het Sportbedrijf. Ook meer samenwerking met andere sportorganisaties of organisaties op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs behoort tot de mogelijkheden. Om het Sportbedrijf handvaten te geven bij het ondernemerschap heeft de gemeente twee onderzoeken laten doen. Eén naar de bezettingsgraad van sportaccommodaties en één naar de kostprijs van de huidige sportaccommodatietarieven. Door de nieuwe verantwoordelijkheden neemt de druk op de SSA-begroting toe. Er is dan een solide financiële basis voor de bedrijfsvoering nodig om zelfstandig en op grotere afstand van de gemeente te kunnen ondernemen.

Sportwethouder Peter Bot: “Het Sportbedrijf heeft een spilfunctie in de Amstelveense sportbeoefening. Ik vertrouw er op dat ze de ruimte om te ondernemen èn de ombuigingstaakstelling in de sportsector voortvarend weet op te pakken. Net als welzijn en cultuur moet ook de sportsector het vanaf 2018 met minder geld doen.”