Thema-avond Dementia-App in Alzheimer Café Amstelveen

Het Alzheimer Café Amstelveen organiseert een avond rond het thema: Hoe kan de dementia – App behulpzaam zijn om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Gastsprekers op donderdag 22 oktober zijn: mevrouw Margreet van Nugteren, beleidsmedewerker van de gemeente Amstelveen en de heer Pieter Hasenaar, één van de bedenkers en ontwerper van de dementia-App.

Pieter Hasenaar houdt een presentatie en vertelt hoe vernieuwend dit ondersteuningsmiddel is. Hij demonstreert hoe mantelzorgers met deze App bijv. de agenda van de gebruiker kunnen bijhouden en hoe zij door middel van beeldbellen eenvoudig en geregeld contact kunnen hebben.
De dementia -App kan een belangrijke aanvulling zijn op de fysieke hulp van mantelzorgers aan mensen met dementie. Pieter Hasenaar neemt tablets mee om mensen de werking te laten zien en te laten ondervinden. U kunt deze in de pauze uitproberen.

Mevrouw van Nugteren licht toe dat de gemeente Amstelveen het gebruik van deze dementia- App van harte ondersteunt. Geïnteresseerde inwoners van Amstelveen met dementie kunnen deze App-tool gratis via de gemeente ontvangen (kost anders € 10,-) en zo mogelijk deze avond direct mee krijgen.
Er is ook ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en met elkaar te praten.

Locatie: Alzheimer Café in Zorgcentrum Nieuw Vredeveld, Rembrandtweg 428 te Amstelveen
Tijd: 20.00 uur tot 21.30 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, jong en oud, familie, mantelzorgers, hulpverleners en overige belangstellenden.
U hoeft zich niet van te voren aan te melden. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.

Inlichtingen: Voor vragen en meer informatie kunt u bellen met de coördinator van de Alzheimer Café ’s regio Amstelland en Meerlanden tel. 06-53766851 of mailen naar: inlichtingenac@gmail.com / Twitter: @ACAmstelveen