Vragen en antwoorden opvang vluchtelingen

De gemeente Amstelveen heeft op haar website een pdf-file gezet met vragen en antwoorden over de eventuele opvang van vluchtelingen in Amstelveen. De inhoud van dit bestand staat hieronder:

Algemeen

1. Waarom heeft de gemeente ‘ja’ gezegd tegen de opvang van vluchtelingen?

Er komen vanwege het oorlogsgeweld veel vluchtelingen, met name uit Syrië, in Europa aan, ook in Nederland. U ziet er dagelijks de beelden van op de televisie. Op dit moment is er een tekort aan opvang. Het Rijk en het COA doen een beroep op gemeenten om (tijdelijke) opvang aan vluchtelingen te bieden. Als gemeente willen wij aan dit verzoek voldoen. Wij hebben met elkaar een verantwoordelijkheid om mensen in nood te helpen en niet in de kou te laten staan.

2. Hoe lang blijven de vluchtelingen in Amstelveen?

Op deze vraag hebben we geen pasklaar antwoord. Het gaat om een tijdelijke opvanglocatie. Dat is opvang van vluchtelingen van een aantal weken tot een aantal maanden. Deze mensen stromen vervolgens door naar andere locaties in Nederland. Het pand wordt voor 1 tot 3 jaar beschikbaar gesteld.

3. Komt er ook een asielzoekerscentrum in Amstelveen?

Nee

Locatie

4. Heeft de gemeente Amstelveen ook andere locaties op het oog?

Nee, de gemeente Amstelveen heeft alleen het kantoorpand aan de Laan van Kronenburg bij het COA aangemeld als opvanglocatie.

5. Moet er veel verbouwd worden aan het pand in Kronenburg om het
geschikt te maken voor opvang?

Het pand moet geschikt gemaakt worden voor tijdelijke huisvesting.

6. Hoeveel geld gaat het de gemeente kosten?

Het COA betaalt de kosten voor de opvang van vluchtelingen. Daarnaast ontvangen gemeenten een vergoeding voor het opzetten van een opvanglocatie. Het kost de gemeente menskracht.

7. Wanneer wordt Kronenbrug in gebruik genomen?

We weten nog niet of en zo ja wanneer het pand in gebruik wordt genomen.

8. Wat krijgen vluchtelingen op de opvanglocatie?

Vluchtelingen die in Nederland aankomen hebben vaak niet meer dan de kleren die zijn aan hebben. In de opvanglocaties zijn basisvoorzieningen aanwezig (douches, eten, bed en toiletten)

9. Kunnen de vluchtelingen straks vrij in en uit lopen?

Ja, uiteraard kunnen deze mensen vrij in en uit lopen. Vluchtelingen zijn gewone mensen zoals u en ik. Ze zijn tijdelijk te gast in onze gemeente.

10. Hoe garandeert de gemeente de veiligheid op en rond Kronenburg?

De gemeente vindt veiligheid belangrijk voor iedereen. Daar besteden we als gemeente en het COA veel aandacht aan. Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de opvanglocatie. Er is op de opvang dag en nacht toezicht aanwezig. Voor de bewoners van de opvang gelden dezelfde regels als voor ieder ander in Nederland. Voor de openbare orde en veiligheid rond de opvang maakt de gemeente afspraken met de politie.

11. Wat gaan mensen in de opvang straks de hele dag doen?

Mensen voorzien zelf in het dagelijkse levensonderhoud: zij moeten dus zelf boodschappen doen en koken. Ook worden zij betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op de opvanglocatie zoals schoonmaak en onderhoud. Er is vanuit het COA begeleiding om hen kennis te laten maken met Nederlandse gewoonten en gebruiken.

12.Blijven de vluchtelingen daarna in onze gemeente wonen?

Nee, ze worden tijdelijk opgevangen.

Ik wil helpen

13.Waar kunnen we ons melden als we willen helpen als vrijwilliger of voor andere steun?

Er zijn veel vrijwilligers nodig de komende tijd en de gemeente moedigt initiatieven aan. Het beste is om hiervoor contact op te nemen met het Rode Kruis via www.ready2help.rodekruis.nl of VluchtelingenWerk.

14.Onze organisatie wil wel helpen met de opvang van vluchtelingen. Waar melden we ons aan?

Uw hulp wordt erg op prijs gesteld. We verzoeken u een mail met uw verzoek/voorstel en uw gegevens te sturen naar: vluchtelingen@amstelveen.nl.

Vragen

15.Waar kan ik terecht met mijn vragen?

U kunt al uw vragen mailen naar vluchtelingen@amstelveen.nl. Daarnaast kunt u op maandag 12 oktober vanaf 19.30 uur terecht met uw vragen op de inloopavond in het raadhuis.