Waarnemend burgemeester Aalsmeer blijft langer

De ambtstermijn van de heer J. (Jeroen) Nobel, die sinds 18 mei 2015 waarnemend burgemeester van Aalsmeer is, wordt verlengd. De commissaris van de Koning, de heer J. (Johan) Remkes, heeft met de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Aalsmeer afgesproken dat de vacature van burgemeester vooralsnog niet opengesteld zal worden en dat de waarneming van de heer Nobel waarschijnlijk nog een jaar zal duren.

Aanleiding om in mei een waarnemend burgemeester te benoemen was de ontstane situatie en de bestuurscultuur in de gemeente Aalsmeer. De commissaris van de Koning heeft de heer Nobel toen een opdracht meegegeven. Hij moest de oorzaken die ten grondslag liggen aan de bestuurscultuur in de gemeente Aalsmeer verkennen of laten verkennen en een traject initiëren dat is gericht op verbetering van de bestuurscultuur en de onderlinge bestuurlijke verhoudingen.
In het gesprek van de commissaris van de Koning met de fractievoorzitters is nu geconstateerd dat er eerste stappen in de goede richting zijn gezet, maar dat er ook nog werk verzet moet worden.
De fractievoorzitters zullen in juni 2016 weer met de commissaris van de Koning overleg hebben.