Amstelveen College uitgeroepen tot Begaafdheidsprofielschool

Op 19 november bezocht een visitatiecommissie van de Vereniging van Begaafdheidsprofielscholen (BPSO) het Amstelveen College. De commissie sprak de hele dag met leerlingen, ouders, medewerkers en het management van de school over het onderwijs aan en de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. De vraag was of het aanbod op het Amstelveen College voor deze groep leerlingen sterk genoeg is om als begaafdheidsprofielschool aangemerkt te worden. De uitkomst van het onderzoek is positief: de school wordt volwaardig lid van de Vereniging BPS. In Nederland zijn van de 642 scholen uit het voortgezet onderwijs er 43 aangesloten bij de vereniging.

Ace-gymnasium De (hoog)begaafde leerlingen van het Amstelveen College volgen bijna allemaal het onderwijs op het ACe-gymnasium. Deze opleiding is speciaal in het leven geroepen om excellente leerlingen uit te dagen. Dit wordt onder andere gedaan door de leerstof te verbreden, te verdiepen of versneld te doorlopen. Het klimaat is daarvoor bij uitstek geschikt, mede vanwege de kleine klassen. Verder wordt er projectmatig gewerkt en zijn er veel buitenlesactiviteiten.

Daar komt nog bij dat de leerlingen op het ACe-gymnasium individueel worden begeleid. Iedereen heeft een persoonlijk mentor die regelmatig gesprekken met hem of haar voert. Ondertussen wordt toegewerkt naar een soepele doorstroom richting de bovenbouw. Daar kunnen de leerlingen hun gymnasiumopleiding vervolgen, eventueel extra vakken volgen en keuzes maken uit het aanbod van verrijkende trajecten. Zo wordt Cambridge Engels aangeboden op het hoogste niveau, is er een gloednieuw programma Businessclass en kunnen leerlingen zich inschrijven voor een traject van masterclasses en workshops op het Amsterdam University College. Het Ace-gymnasium biedt dus een rijk aanbod voor vwo leerlingen die meer kunnen en meer willen.