Amstelveners fietsen lange stukken

Amstelveners fietsen gemiddeld 4,3 kilometer per rit volgens het onderzoek Fiets Telweek 2015.  De fietsdata van de 55.000 deelnemers aan de Fiets Telweek, het grootste fietsonderzoek ooit in Nederland, zijn geanalyseerd en daaruit blijkt dat wij meer kilometers maken per rit dan de  gemiddelde inwoner van Noord-Holland. 

Gemiddeld 3,5 kilometer

In Noord-Holland deed 1 op de 352 inwoners mee met de Fiets Telweek. Gemiddeld komen zij 0,39 verkeerslichten tegen per kilometer. Amsterdam kende van de grote steden het grootste aantal deelnemers: 3740 inwoners deden mee. Gemiddeld werd per rit een afstand van 3,5 kilometer afgelegd. Maar liefst 10% van alle gemeten fietsritten startte in Amsterdam. Wel werd langzamer gefietst dan in andere grote steden; gemiddeld 14,9 kilometer per uur. 

Wethouder verkeer Jeroen Brandes: “Goed dat dit onderzoek gehouden is. Dat geeft ons de informatie om samen met de Stadsregio Amsterdam te bekijken waar verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld bij oversteekplaatsen waar fietsers lang voor rood licht moeten wachten.” 

App de Fiets

De Fiets Telweek vond dit jaar plaats van 14 tot en met 20 september. Ruim 50.000 personen installeerden de speciale onderzoeksapp App de Fiets! De Fiets Telweek is tot stand gekomen dankzij een unieke samenwerking van diverse partijen. Dit zijn de provincies Groningen, Stadsregio Groningen Assen, provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant, Utrecht, Limburg en Maastricht Bereikbaar, Stadsregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Daarnaast werken ook de Fietsersbond, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Bredase Hogeschool voor Verkeer (NHTV) mee aan de ontwikkeling en verwerking van het onderzoek. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om het fietsklimaat in Nederland te verbeteren. De intentie is om de Fiets Telweek jaarlijks te herhalen.

Begin 2016 komen de fietsdata beschikbaar via www.fietstelweek.nl.