Brandes: ‘Er wordt vaak te lang gewacht bij vermoeden kindermishandeling’

In het kader van de Week tegen Kindermishandeling, van 16 tot en met 21 november, heeft de Taskforce tegen kindermishandeling en seksueel misbruik landelijk de social-media campagne #laatzenietbarsten gelanceerd. Doel van de actie is om bij een vermoeden van mishandeling omstanders als buren, leerkrachten of familieleden, sneller een melding te laten doen. De Amstelveense wethouder Jeroen Brandes constateert in ieder geval dat er vaak nog te lang wordt gewacht voordat er daadwerkelijk een melding wordt gedaan.

In Nederland worden jaarlijks 119.000 kinderen mishandeld. Landelijk zijn er dus 119.000 omstanders nodig om de cirkel van fysiek en verbaal geweld te doorbreken. Met de campagne #laatzenietbarsten probeert de organisatie 119.000 selfie-foto’s te verzamelen om te symboliseren dat er zoveel alerte omstanders nodig zijn om kinderen onbezorgd, vrolijk en onbevangen te laten opgroeien.

Wethouder jeugd Jeroen Brandes: “Het gebeurt helaas nog te vaak dat familieleden of buren te lang wachten met melden als er vermoedens zijn van mishandeling. Terwijl het zo belangrijk is dat mensen snel in actie komen als ze zich zorgen maken om een kind. Soms is het al mogelijk om met simpele, praktische hulp de ouders een eind op weg te helpen. Als deze ‘omstanders’ opzien tegen zo’n gesprek, kunnen ze advies vragen bij Veilig Thuis. Daar krijg je een hulpverlener aan de telefoon die samen met de beller bekijkt welke stappen gezet kunnen worden en welke professionele hulp nodig is.”

De gemeente Amstelveen is sinds 1 januari 2015 aangesloten bij het regionale meldpunt Veilig Thuis. Veilig Thuis valt onder regie van het Amsterdamse GGD. Inwoners en professionals kunnen hier terecht om gevallen of vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld te melden. Veilig Thuis geeft ook informatie, advies en acute bijstand. Er is namelijk een interventieteam zeven dagen per week, dag en nacht paraat. Veilig Thuis is bereikbaar onder nummer 0800-2000 (gratis). Op de website 020veiligthuis.nl staat meer informatie.