Colleges B&W akkoord met uitvoeringsplan AM Werkorganisatie

De colleges van B&W van Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn zijn akkoord met het uitvoeringsplan voor de AM Werkorganisatie. Daarnaast vragen zij hun gemeenteraden toestemming voor de aanpassing van de juridische structuur van de organisatie. Voorafgaand aan deze besluitvorming heeft de ondernemingsraad van AM Groep positief geadviseerd over het uitvoeringsplan.

Wethouder Ap Reinders (Haarlemmermeer), voorzitter dagelijks bestuur AM Groep: ‘De vijf gemeenten gaan door met hun samenwerking, maar nu voor de bredere doelgroep van de Participatiewet. We bouwen daarvoor in 2016 een nieuwe organisatie, op basis van de huidige AM Groep. Ik ben blij met het positief advies van de ondernemingsraad van AM Groep op het uitvoeringsplan. We leggen nu de juridische vorm voor aan de gemeenteraden. Als de raden instemmen, starten we begin januari met de bouw en is de nieuwe organisatie op 1 juli 2016 een feit’.

AM Werkorganisatie
Gemeenten staan door de invoering van de Participatiewet voor de uitdaging om de arbeidsdeelname van inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt flink te vergroten. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn hebben daarom onderzocht hoe zij dat samen het beste kunnen uitvoeren. De nieuwe AM Werkorganisatie zoekt of biedt werk voor de SW-medewerkers (medewerkers die onder de wet sociale werkvoorziening vallen en nu bij of via AM Groep werken), bijstandsgerechtigden die niet zelfstandig 70% van het minimumloon kunnen verdienen en voor personen die in aanmerking komen voor de nieuwe beschutte banen die de Participatiewet mogelijk maakt.

Uitvoeringsplan
Het uitvoeringsplan beschrijft de taken van de organisatie, de processen, de producten, de hoofdstructuur en de huisvesting. Op basis van dit plan wordt de nieuwe organisatie gebouwd. Ook is er een sociaal plan, waarmee de OR namens de medewerkers heeft ingestemd.

Omdat de mensen steeds vaker aan het werk zijn op de locaties van de werkgevers zelf, is de behoefte aan vierkante meters huisvesting afgenomen en verlaat de organisatie de huidige vestiging in Hoorddorp. In plaats daarvan komen er twee kleinere vestigingen (één in Meerlanden en één in Amstelland). Daarmee wordt de reisafstand in principe kleiner en kan in de dienstverlening nog beter worden aangesloten op de lokale situatie.