D66 roept wethouder Bot op tot ondertekening Parijsverklaring

De Amstelveense fractie van D66 roept wethouder Bot op tot ondertekening van de Parijsverklaring van Klimaatverbond Nederland. In deze verklaring worden bestuurders van provincies, gemeentes, waterschappen en de landelijke overheid opgeroepen om tot een daadkrachtig klimaatbeleid te komen en alles in het werk te stellen nationaal en internationaal maatregelen te nemen om klimaatverandering tegen te gaan.  Volgens D66 is de verklaring al ondertekend door meer dan zeventig wethouders uit Nederlandse gemeentes, waaronder die van Den Haag, Maastricht, Tilburg, Nijmegen, Amersfoort en Zaanstad.

Met de ondertekening beloven bestuurders zich maximaal in te spannen voor maatregelen die leiden tot klimaatneutrale regio’s, een klimaatneutraal Nederland en dat die maatregelen meetbaar en afrekenbaar zijn.

D66 raadslid Edwin van der Waal: “Het zou geweldig zijn als het aandeel duurzaam opgewekte energie in Amstelveen twee keer zo snel zou groeien, dit is over vijf jaar 20 procent van het totaal aan opgewekte energie. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de wethouder hier ook naar streeft en dus zijn handtekening onder de Parijsverklaring zal zetten.”

Van 30 november tot 11 december 2015 vindt in Parijs de klimaatconferentie COP21 plaats. Het doel van de klimaatconferentie is om afspraken te maken om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden. Om de opwarming onder de 2 graden te houden is het nodig dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2050 afneemt met 50 procent ten opzichte van 1990.