Democratische toptool nu in Amstelveen: Openraadsinformatie.nl

Sinds vandaag bestaat er een unique ontwikkeling om raadsleden in Amstelveen te volgen. Een fantastisch technisch initiatief om democratie te ondersteunen. Via de site www.openraadinformatie.nl  vindt u 1779 raadsartikelen!  Naast Amstelveen hebben de gemeenten Den Helder, Heerde, Oude IJsselstreek en Utrecht hebben als eerste in Nederland raadsinformatie vrijgeven als open data via Open State Foundation.

Raadsinformatie moeilijk te vinden

Projectleider Tom Kunzler vertelt dat de raadsinformatie zoals notulen, agenda’s en besluiten nu beter doorzoekbaar zijn en geschikt zijn gemaakt voor hergebruik in de vorm van bijvoorbeeld apps. ‘Gemeenten bieden deze informatie wel aan, maar op zo’n manier dat het vaak moeilijk vindbaar is.  Een aantal gemeenten kiest er bijvoorbeeld voor om audio of videobeelden van de raad te delen. De metadata die gemeenten gebruiken verschilt en documenten worden vaak in pdf aangeboden. Die verschillende vormen van openbaar maken maakt het zoeken naar specifieke informatie heel erg lastig.’

Analyse in één muisklik

Open State Foundation ontwikkelde een zoekmachine waarmee er op openraadsinformatie.nl gebladerd kan worden door de vrijgegeven informatie. ‘Je kan als inwoner, raadslid of journalist rustig analyseren wat er wordt gezegd in de raad over bepaalde onderwerpen. Wie wil weten waarom er in de raad kritiek is op de bouw van een sporthal kan dat nu in een paar muisklikken vinden.’

Apps ontwikkelen

Kunzler hoopt dat er in de toekomst apps worden ontwikkeld op basis van de open raadsinformatie. ‘Je kan dan bijvoorbeeld stemgedrag meten en het is wellicht ook mogelijk om bijvoorbeeld de effectiviteit van raadsleden te meten in de vorm van moties die wel of niet worden aangenomen. Je ziet deze ontwikkelingen al op basis van informatie van de Tweede Kamer. Wat ook interessant is, is de mogelijkheid om politieke partijen per gemeente te vergelijken. Stemt de VVD in Limburg hetzelfde als de VVD in bijvoorbeeld Gelderland?’

Interesse andere gemeenten

Er is inmiddels veel belangstelling voor openraadsinformatie.nl, zegt Kunzler. ‘We hopen uiteraard dat alle gemeenten zich aansluiten. Er zijn al moties hierover aangenomen in gemeenten Gouda, Zeewolde en Leeuwarden. ‘ Open State Foundation heeft vrijdag een rapport met aanbevelingen aangeboden aan de VNG, die in de Digitale Agenda 2020 bevordert dat raadsinformatie van alle gemeenten als herbruikbare open data beschikbaar wordt.’ Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunt dit initiatief.

Uitbreiding functionaliteiten

Behalve meer deelnemende gemeenten verwacht Kunzler ook meer functionaliteiten voor het systeem. ‘We willen dat per raadslid met een klik op de knop duidelijk wordt met welke onderwerpen hij of zij bezig is. Een ander idee is om een alert in te kunnen stellen op de datum waarop een wethouder heeft gezegd terug te komen met informatie na vragen.’