Eerste vluchtelingen in februari 2016 naar Amstelveen

De gemeente Amstelveen is met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) overeengekomen om maximaal 400 vluchtelingen te huisvesten op de noodopvanglocatie Laan van Kronenburg 2. De noodopvang is bedoeld voor een periode van één jaar met een verlengingsmogelijkheid tot maximaal drie jaar. Het COA heeft een overeenstemming op hoofdlijnen met de eigenaar van het gebouw.

De locatie wordt de komende periode verbouwd tot noodopvang. Aangezien het nu een kantoorpand is, is er enige tijd nodig om het pand voor opvang geschikt te maken. Het COA richt het gebouw zo in, dat aan de wettelijke voorwaarden voor opvang wordt voldaan en dat beheersbaarheid, veiligheid en leefbaarheid maximaal gewaarborgd kunnen worden. Het pand wordt voorzien van vluchtwegen, de brandveiligheid moet worden gewaarborgd en de buitenruimte wordt ingericht en voorzien van hekwerk in verband met het omliggende water. Er worden wanden geplaatst in de grote kantoorruimtes om zo slaapunits te creëren. De locatie wordt daarnaast voorzien van basisvoorzieningen. De verwachting van het COA is dat de vluchtelingen in februari 2016 hun intrek kunnen nemen in het pand. Vluchtelingen verblijven tijdelijk in de opvang in Amstelveen en stromen daarna door naar een andere locatie. Er zullen nooit meer dan 400 vluchtelingen tegelijkertijd op de locatie worden opgevangen.

Verschillende aspecten van de opvang worden in overleg tussen COA, gemeente en politie uitgewerkt in een beheerplan, met name waar het gaat om de leefbaarheid, beheersbaarheid en veiligheid in en rondom de opvanglocatie. Als het gaat om veiligheid volgt de gemeente het landelijk beleid.

De gemeente Amstelveen wil de vluchtelingen een warm welkom bieden op hun tijdelijke verblijfadres in Amstelveen. Bij aankomst worden zij geïnformeerd over de manier waarop we in Nederland met elkaar samenleven. Daarnaast is de invulling van dagbesteding voor volwassenen en kinderen in voorbereiding. Tal van inwoners en Amstelveense organisaties hebben al aangegeven dat zij een bijdrage willen leveren aan de opvang van vluchtelingen.

Informatie over ontwikkelingen rondom de noodopvang van de vluchtelingen is te vinden op de site van de gemeente, www.amstelveen.nl/noodopvang. Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden. Indien u hier niet het antwoord op uw vraag vindt, kunt u een bericht sturen naar vluchtelingen@amstelveen.nl. Daarnaast kunt u ook, van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur, terecht bij het centrale telefoonnummer van de gemeente Amstelveen, 020-5404911. Inwoners die willen helpen bij de opvang van vluchtelingen kunnen terecht bij info@vrijwilligerscentrale-amstelland.nl