Geld meerwerk acountant PWC gaat naar voedselbank

Namens de gemeente en accountant PWC kreeg Grea Twint, coördinator van de Voedselbank, gisteren 15.000 euro overhandigd door wethouder Herbert Raat (VVD).

Voor de zomer kreeg de gemeente Amstelveen naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole 2014 een rekening van 15.000 euro van PWC voor meerwerk. Het college van B&W wilde deze rekening niet betalen omdat zij van mening was dat de accountant eerder en scherper had moeten toezien op het inkoopproces.

Na een aantal constructieve overleggen tussen beide partijen werd aangegeven niet te willen “blijven hangen” in het verhaal rond de Europese Aanbestedingen en de daarmee samenhangende rekening voor meerwerk. Wethouder Herbert Raat: “We kijken graag vooruit en benadrukken liever de positieve kanten van onze werkrelatie. We zetten dit kracht bij door de 15.000 euro voor meerwerk te overhandigen aan de Voedselbank Amstelveen. Grea Twint levert al jaren ontzettend goed werk en op deze manier komt het bij Amstelveners terecht die het echt nodig hebben.”

(persbericht gemeente Amstelveen)