Gemeenteraad Amstelveen akkoord met plannen Amstelveenlijn

Afgelopen woensdag heeft een ruime meerderheid van de Amstelveense gemeenteraad gestemd voor de plannen van de ombouw van de Amstelveenlijn. Op 25 november worden de plannen ook behandeld in de Amsterdamse gemeenteraad, waarna op 15 december de regioraad van de Stadsregio Amsterdam de definitieve beslissing zal nemen.

De huidige metrolijn 51 zal op termijn verdwijnen. Hij is vaak overvol, het materieel is oud en hij rijdt niet vaak genoeg. De trams zijn ook gevoelig voor storingen. Dit kost veel geld en leidt tot vertragingen. De nieuwe Amstelveenlijn rijdt van Westwijk tot Amsterdam-Zuid en gaat de huidige metrolijn 51 voor een deel vervangen. Op station Amsterdam Zuid kunnen de reizigers straks overstappen op de Noord/Zuidlijn, de Ringlijn, bus en trein. De nieuwe Amstelveenlijn moet veiliger, betrouwbaarder en comfortabeler worden. Langs de lijn komen moderne, lage haltes en er gaan nieuwe trams rijden.

De Amstelveenlijn krijgt straks drie nieuwe, ongelijkvloerse kruispunten. Bij de Rembrandtweg, Zonnestein en de Sportlaan komt de Beneluxbaan geheel of gedeeltelijk verdiept te liggen. Trams en wegverkeer rijden straks in een open tunnel onder de kruispunten door. Deze kruispunten worden vervangen door rotondes. Dit alles zorgt voor meer veiligheid en betere verkeersdoorstroming. Naar verwachting wordt in 2018 begonnen met de werkzaamheden.

Wethouder Verkeer Jeroen Brandes (PvdA): “Met dit uitvoeringsbesluit is weer een belangrijke stap gezet richting de nieuwe Amstelveenlijn. Ik denk dat we als gemeente blij mogen zijn dat we na de ombouw drie ongelijkvloerse kruisingen in Amstelveen hebben. Dat is veiliger en het zal de doorstroming aanzienlijk verbeteren. Maar dat is pas in 2020. Vanaf 2018 zal er ook sprake zijn van de nodige overlast. We zullen uitgebreid met omwonenden en andere betrokkenen in overleg gaan om te bekijken hoe we die overlast zoveel mogelijk kunnen beperken. Ook moeten we de nodige aandacht geven aan het openbaar vervoer in de tijdelijke situatie.”

(persbericht gemeente Amstelveen)