Half feestje voor poppodium P60

Een half feestje voor het poppodium P60. Het bestuur had verzocht om extra  subsidie 100 000 euro en kreeg 50 000 toegewezen. Dit heeft de gemeenteraad op 11 november besloten. Opvallend waren de lovende worden van de heer de Pijper van de ChristenUnie tijdens de raadvergadering.  Deze partij had vroeger niet veel op met de lokale poptempel. Na een werkbezoek zijn de ogen geopend. P60 hanteert een krachtige effectief alcoholbeleid, hetgeen strookt met de christelijke waarden. Een bijzonder  mooi compliment voor alle medewerkers van P60 dat voorheen door de CU werd gezien als het ‘Sodom en Gomorra van Amstelveen’.

Kaalslag voorkomen

In de motie die was ingediend door D66 staat te lezen: “om te voorkomen dat door een gebrek aan structurele aanpassing in de bedrijfsvoering nu op korte termijn een kaalslag optreedt bij de vrijwilligersstructuur en de jongeren programmering zal P60 nu incidenteel worden geholpen.

Bedrijfsvoering

In ruil voor de extra voorziening moet het bestuur van het poppodium de bedrijfsvoering voor 1 juli structureel verbeteren.  Omdat er veel jongeren uit Uithoorn  en andere gemeentes de cultuurvoorziening bezoeken wordt P60 geadviseerd ook bij andere gemeentes aan te kloppen voor subsidie.