Noodopvang vluchtelingen Kronenburg nog niet zeker

Om noodopvang voor vluchtelingen mogelijk te maken op Kronenburg wordt er nog onderhandeld over een huurovereenkomst tussen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de eigenaar van het pand. De gemeente Amstelveen en het COA hebben wel al afspraken gemaakt over de noodopvang. De afspraken gaan onder andere over de organisatie van de mogelijke opvang, omvang en duur.

De gemeente Amstelveen is met het COA overeengekomen om maximaal 400 vluchtelingen van een gemengde populatie te huisvesten op de noodopvanglocatie Laan van Kronenburg 2. Daarnaast worden verschillende aspecten van de opvang verder uitgewerkt in een beheerplan in overleg tussen het COA, gemeente en politie, met name waar het gaat om de leefbaarheid, beheersbaarheid en veiligheid in en rondom de opvanglocatie. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de registratie van op te vangen vluchtelingen in de noodopvang. De noodopvang is bedoeld voor een periode van één jaar, met een mogelijke verlenging tot maximaal drie jaar.

Zodra de huurovereenkomst er ligt, zal de locatie geschikt gemaakt worden voor de noodopvang. Er worden sobere woonunits ingericht met bedden. De locatie wordt voorzien van basisvoorzieningen. Daarnaast wordt nadrukkelijk nagedacht over de invulling van dagbesteding voor volwassenen en kinderen. De vluchtelingen worden bij aankomst geïnformeerd over de manier waarop we in Nederland met elkaar samenleven. Noodopvang houdt in dat vluchtelingen tijdelijk verblijven in de opvang in Amstelveen en daarna doorstromen naar een andere locatie.

Informeren buurt
Zodra de huurovereenkomst een feit is, zullen de omwonenden van het pand door middel van een brief geïnformeerd worden.

(persbericht gemeente Amstelveen)